Tagarchief: ATS

MPET, Beveren | MPET uitgebreid met onderhoudsgarage en centraal magazijn

lucid_ask_mpet04-kopieren
Lees het gehele artikel

Bedrijvigheid alom op de MSC PSA European Terminal (MPET) aan het Deurganckdok, de grootste containerterminal van Europa. Nadat Antwerp Terminal Services (ATS) er in september 2018 al een gloednieuwe onderhoudsgarage voor straddle carriers opende, wordt momenteel de laatste hand gelegd aan een centraal magazijn met een bijhorend kantoorvolume en een wakersgebouw.

MPET Onderhoudsgarage centraal magazijn

Het project omvatte zowel industriebouw als de realisatie van traditionele volumes met gewapend beton, metselwerk, welfselvloeren, enzovoort.

 

Voor MPET, PSA Antwerp en dochteronderneming ATS zijn investeren en uitbreiden meer regel dan uitzondering. Zo namen ze begin dit jaar aan de oostzijde van het Deurganckdok – meer bepaald aan kaai 1718 – een onderhoudsgarage voor het plaatselijke rollend materieel in gebruik. In de 26 meter hoge en 61 meter lange hal met rolbrug en twee magazijnliften kunnen gelijktijdig zes straddle carriers nagekeken en/of hersteld worden. Intussen verrijst er even verderop ook nog een centraal
magazijn van circa 60 op 40 meter, waar tal van wisselstukken en machineonderdelen gestockeerd zullen worden. Het nieuwe magazijn grenst aan een kantoorvolume met drie bouwlagen en een
naburig wakersgebouw met twee bouwlagen.

MPET Onderhoudsgarage centraal magazijn

Verwachtingen ingelost

Voor de realisatie van de kersverse onderhoudsgarage en het centraal magazijn deed MPET een beroep op ASK Romein. De specialist op het vlak van industriebouw en distributiecentra ging de uitdaging maar al te graag aan. “MPET is een trouwe klant en schotelde ons bij deze opnieuw een mooie opdracht voor”, aldus Directeur der Werken Jurgen Wolfs. “We kregen een strakke uitvoeringstermijn opgelegd en wisten de verwachtingen volledig in te lossen. De bouw van de onderhoudsgarage nam zestien maanden in beslag (inclusief alle technieken). Het was een mix van industriebouw (staalconstructie, sandwichpanelen, inwendige bordessen, trappen-torens …) en een voor- en middenzone met kantoren in gewapend beton en metselwerk. Op de omringende wegenis na was het een sleutel-op-de-deurproject.”

lucid_ask_mpet21-kopieren

In de 26 meter hoge en 61 meter lange onderhoudsgarage met rolbrug en twee magazijnliften kunnen gelijktijdig zes straddle carriers nagekeken en/of hersteld worden.

 

State of the art

De hypermoderne onderhoudsgarage beschikt over een state-of-the-artuitrusting met typische ‘garagetechnieken’, een zuinige wasstraat en een vernuftig toegangscontrolesysteem. “Ook qua installaties is er dus zeker niets aan het toeval overgelaten”, licht Wolfs toe. “Zo is er onder meer sprake van een stikstofgenerator voor het opblazen van de banden en een gesofisticeerd verdeelsysteem voor olie, koelwater, perslucht en vet. Bovendien wordt het regenwater gerecupereerd, zodat het kan worden ingezet bij het afstomen van de straddle carriers in de wasstraat. Ook toegangscontrole was een belangrijk aandachtspunt. Gezien de uitgekiende logistieke organisatie op de site, wil MPET te allen tijde weten wie zich al dan niet in de gebouwen bevindt. Dit gebeurt aan de hand van een badgesysteem met centrale registratie. Het was een behoorlijke uitdaging om al deze technische snufjes te integreren.”

MPET Onderhoudsgarage centraal magazijn

Kort op de bal spelen

Het bleef dus echter niet bij de nieuwe onderhoudsgarage, want ASK Romein mocht ook de bouw van het centraal magazijn op zich nemen. “Het gaat om een traditionele industriebouw (staalstructuur, betonplinten, sandwichpanelen, grote poorten …) die grenst aan een kantoor-volume en een aanpalend wakersgebouw (gewapend beton, metselwerk, welfselvloeren …)”, vertelt Wolfs. “Voor de realisatie van het centraal magazijn hadden we een dikke zes maanden nodig, en momenteel leggen we de laatste hand aan het kantoorvolume en wakersgebouw, waarvoor we zullen afklokken op een kleine negen maanden. We hebben heel wat zaterdagen en vakanties doorgewerkt om de deadlines te kunnen halen. De werfleiding is permanent op de werf aanwezig en speelt dus erg kort op de bal, zeker ook wat de veiligheid betreft. Zo moesten we continu rekening houden met de wind, die stevig kan blazen in de Antwerpse haven. In die omstandigheden 26 meter hoge gebouwen optrekken, is geen sinecure en vergt met andere woorden een doordachte aanpak. We zijn dan ook fier dat we in ons opzet geslaagd zijn.”