Tagarchief: Bart Verhulst

De Pen | Bart Verhulst, Managing Director bij BESIX Infra

Naamloos-3 kopiëren
Lees het gehele artikel

RELANCE!

En ook op de overheid. In een mondiaal verslechterend economisch klimaat zal de overheid immers de motor moeten zijn. De motor van een broodnodige economische relance!

Ons land en zijn burgers denken en handelen soms erg duaal. Aan de ene kant lopen de burgers meestal niet zo hoog op met overheidsinmenging. Wie betaalt immers graag de vele belastingen? Aan de andere kant moet de overheid hen wel te hulp schieten als de dingen misgaan, zoals tijdens de recente coronacrisis. Premies, overbruggingskredieten, extra gezondheidszorg …: ze konden er niet snel genoeg zijn.

Ook nu het einde van de gezondheidscrisis in zicht lijkt te komen, kijkt iedereen – opnieuw – naar de overheid voor het stimuleren van de noodzakelijke economische relance. En deze overheid zal – opnieuw – niets anders kunnen dan geld uit te geven. Op zich is dat niet erg, het is zelfs haar rol. Maar het is natuurlijk zaak om dat op een verstandige manier te doen. Lees: om geld te stoppen in de nodige ‘productieve investeringen’ die een zo groot mogelijk terugverdieneffect hebben voor de overheid via btw, vennootschapsbelastingen en sociale bijdragen. Investeringen waaraan de samen-leving nog een mooi ‘asset’ overhoudt op het einde van de rit. Voor dit soort productieve investeringen is de bouwsector, zonder meer, een geschikte partner. Bovendien – en dat vraagt ook Europa – dient de overheid de focus te leggen op investeringen in duurzaamheid en innovatie, klimaatsverbetering en CO2-reductie, energietransitie, ‘modal shift’ …

Voor die taak kan de overheid het best samenwerken met haar burgers en bedrijven. Samen kunnen wij ongetwijfeld betere projecten vinden en sterke, innovatieve ideeën uitwerken. Het is mijn hoop dat het begrip PPS (publiek-private samenwerking) hierdoor een nieuwe adem vindt. Niet in de juridische-contractuele zin van het woord, maar in de vorm van een reële, vertrouwensvolle samenwerking tussen beide actoren, om zo naar een gezondere maatschappij te evolueren!
Op die manier zal de coronacrisis toch niet voor niets geweest zijn …

De pen wordt doorgegeven aan Helga Van Peer, advocaat en global partner ‘Public Law’ bij Allen & Overy.