Tagarchief: BeHeCON

Nieuw sportcomplex bereikt hoog financieel-technisch rendement

Foto-Gantoise-clubhuis-tennishal-tribune-3
Lees het gehele artikel

Studiebureau BeHeCON ambieert in nieuwbouwprojecten een zo hoog mogelijk financieel en technisch rendement. Het bedrijf doet dat door de winstkansen van het bouwteam mee te helpen maximaliseren bij Engineering & Build. Bij de realisatie van het nieuwe sportcomplex van Koninklijke Atletiekassociatie Gent stond BeHeCON in voor de stabiliteit. Hybride funderingen en enkele slimme besparingen verhoogden de efficiëntie tijdens het bouwproces.

Gantoise hockey-, tennis- en padelclub wordt de nieuwe hoofdsite van de Koninklijke Atletiek-associatie Gent. Een klasse 8-nieuwbouwproject met een clubhuis van drie bouwlagen, een hal met vijf indoor tennisvelden én een tribune om hockey, tennis en padel te kunnen bekijken. De club aan de Watersportbaan telt meer dan 2.200 leden. Studiebureau BeHeCON stond in voor de stabiliteit van het project. Vandenbussche NV fungeerde als algemeen aannemer, Vertongen Architecten was verantwoordelijk voor het ontwerp en BOPRO voor het projectmanagement. 

Hybride fundering

Voor BeHeCON vormde het clubhuis de grootste uitdaging in dit project. De fundering is ontworpen als hybride draagstructuur: een paddenstoelvloer op palen met meewerkende algemene funderingsplaat op volle grond. “De plaatproeven op de bestaande ophoging hadden aangetoond dat de plaat kon meewerken zonder noodzaak tot extra walsen van de ondergrond”, zegt Bert Hertleer, zaakvoerder van BeHeCON. De plaat op volle grond draagt voornamelijk het gelijkvloers, terwijl de eerste en tweede verdieping door de palen gedragen worden.” De eerste en tweede verdieping zijn uitgerust met betonnen, vlakke plaatvloeren op een beperkt aantal betonnen kolommen, waardoor er sprake is van een maximale flexibiliteit bij de indeling van de diverse ruimtes. 

Gantoise hockey-, tennis- en padelclub omvat een clubhuis van drie bouwlagen, een hal met vijf indoor tennisvelden én een tribune.

Naast het clubhuis stelde BeHeCON ook de structuur van de tennishal op punt. Dit is een gelamelleerde spantenconstructie op een paal-fundering. De hal is opgedeeld door een uitzettingsvoeg annex brandoverslagwand, die eveneens gefundeerd is op palen. “De tribune bestaat daarentegen uit een volledige prefabbetonconstructie. Zowel de ondersteunende wanden die gefundeerd zijn op ongewapende betonsleuven als alle tribune- en trapelementen”, vertelt Hertleer. 

Maximaal financieel en technisch rendement

BeHeCON focust op het maken van scherpe berekeningen en studies. In dit nieuwbouwproject optimaliseerde het studiebureau voornamelijk via de toepassing van de hybride fundering voor het clubhuis. “Hierdoor konden we besparen op het aantal palen en dimensies van de fundering, wat een significant deel van de kostprijs bepaalt. Ook door te bouwen op de reeds aanwezige ophoging in plaats van ze te vervangen, hebben we kunnen optimaliseren. Als je het ontwerp zo economisch mogelijk benadert, gebruikmakend van creativiteit en out-of-the-boxdenken, verlaag je niet alleen de bouwkosten, maar verkort je ook de uitvoeringstermijn.”

De basis van het succes schuilt in de nauwe samen-werking met de aannemer, van het voortraject over de offertefase tot en met de uitvoering. “In dit project maakte Vandenbussche NV al een BIM- model in de offertefase en daarna ook nog een voor de uitvoeringsfase. Hierdoor was er in elke fase een mogelijkheid tot economisch engineeren.”