Tagarchief: Deschacht

Aquafin test nieuw waterzuiveringsstation met HDPE-leidingen

WhatsApp-Image-2022-09-07-at-10.14.24-(3)
Lees het gehele artikel

Aquafin bouwt een gloednieuw waterzuiveringsstation in Aartselaar. Voor de eerste keer zal het ook micropolluent verwijderen uit het water, goed voor een Vlaamse primeur. De HDPE-leidingen van Deschacht transporteren het zuivere water tussen de verschillende constructies in het station. 

Vlaanderen heeft nood aan een full-scale installatie voor micropolluentverwijdering. Dit om ervaring op te doen met verschillende technieken voor de verwijdering van gevaarlijke stoffen. Drie technologieën zullen voor de eerste keer op full-scale worden getest op het effluent van een waterzuiveringsinstallatie. “Zo wil Aquafin voeling krijgen met deze nieuwe technieken en onderzoeken hoe ze inpasbaar zijn op onze waterzuiveringen”, zegt Jan Dickens, projectleider bij aannemer Mols.

De HDPE-leidingen van Deschacht transporteren het te zuiveren water tussen de verschillende constructies.

Wat is micropolluentverwijdering?

Micropolluentverwijdering bestaat uit drie technologieën: disc filters, ozon en granulaire actieve kool (GAK). De disc filters zorgen voor de voorbehandeling van het effluent van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) dat naar de micropolluentverwijderingsinstallatie stroomt, zodat er bijna geen zwevende stoffen meer doorsijpelen naar de rest van de nabehandeling. “Hoe lager de zwevendestofconcentratie die naar de nageschakelde zuivering stroomt, hoe hoger het rendement van de daaropvolgende behandelingstechnieken”, vertelt Willy De Schagt, projectmanager bouwteam bij Deschacht. 

Nadien is het de beurt aan de ozoninstallatie, gevolgd door drukfilters met granulaire actieve kool. Twee ozongeneratoren genereren het ozongas ter plaatse en worden door keramische diffusors in het afvalwater gebracht. “Ozon zorgt deels voor de afbraak van de micropolluenten. Daarna stroomt al het water van de ozonreactortank naar zes drukfilters. De actieve kool zal zowel micropolluenten als afbraakstoffen absorberen in zijn poriën”, zegt Willy De Schagt. “Door de combinatie van beide technieken kunnen de micropolluenten zo efficiënt en volledig mogelijk verwijderd worden uit het effluent van de RWZI. Circa 75 % van het geloosde water van RWZI Aartselaar zal door de micropolluentverwijdering behandeld worden.”

“De werf is slechts 1.500 m² groot. Het is een uitdaging om de volledige installatie gerealiseerd te krijgen”, aldus Willy De Schagt.

Nood aan nieuwe techniek

Dankzij het project in Aartselaar leert Aquafin welke micropolluenten we als indicatorstoffen kunnen gebruiken en welke technieken nuttig zijn om de effluentkwaliteit en de gezondheid van de waterloop te monitoren op lange termijn. Daarnaast vormt het effluentdebiet van RWZI Aartselaar een groot aandeel van het debiet van de ontvangende waterloop. “De reductie van geloosde micropolluenten en de impact hiervan op de waterkwaliteit zouden dus groot en duidelijk opvolgbaar moeten zijn. De resultaten kunnen we gebruiken als leidraad om te beslissen waar andere installaties voor micropolluentverwijdering het meest rendabel zijn”, legt Jan Dickens uit. 

“We kunnen een beroep doen op een goed voorbereide en gedetailleerde opmaak. De plaatsing verloopt dus zeer vlot”, besluit Willy De Schagt.

HDPE-leidingen 

De HDPE-leidingen van Deschacht spelen een belangrijke rol in dit project. Ze transporteren namelijk het te zuiveren water tussen de verschillende constructies – ofwel door verpomping, ofwel door een gravitaire afloop. “De werf is slechts 1.500 m² groot. Het is een uitdaging om de volledige installatie gerealiseerd te krijgen. Maar de studiedienst van Deschacht heeft het basisplan van het studiebureau herwerkt tot een uitvoeringsplan, waardoor we een beroep kunnen doen op een goed voorbereide en gedetailleerde opmaak. De plaatsing verloopt dus zeer vlot”, besluit Willy De Schagt.     

Exceptionele afwatering voor vliegbasis in Kleine-Brogel

°P3350420
Lees het gehele artikel

In Kleine-Brogel wordt momenteel een opmerkelijk project gerealiseerd, zowel wat de grootte van de site als de complexiteit van de werken betreft. Voor de parking en los- en laadzone van de cargo wordt ter hoogte van de hoofdstartbaan een betonnen verharding van maar liefst 30.000 m² aangelegd. Ook qua watermanagement brengt dit heel wat bijzondere uitdagingen met zich mee. 

In totaal werden er 411 meter Faserfix Super 300 01-afvoergoten geplaatst, inclusief gietijzeren KL F-900-roosters.

“Bufferen, bezinken en afvoeren: het watermanagement dat bij deze opdracht komt kijken, klinkt verraderlijk eenvoudig. Toch is er sprake van een aantal specifieke ‘challenges’ die eigen zijn aan de site”, vertelt Bart Geerts, leidend ambtenaar en auteur van het bestek. “Zo moet de verharding volledig omgeven zijn door afwateringsgeulen. Bovendien moeten deze goten aangesloten worden op een ondergronds buffer -en bezinkingsbekken. Een open bekken zou vogels aantrekken, wat uiteraard een risico vormt voor de straalmotoren van de vliegtuigen. Ook de belijning is cruciaal om de vliegtuigen veilig te kunnen ontvangen. De verharding is uitgevoerd in beton en niet in asfalt vanwege de vereiste drukvastheid voor de puntbelasting van de vliegtuigen. Een perfecte plaatsing was dus essentieel. Vandaar dat we samen met aannemer APK Wegenbouw een beroep deden op de studiedienst en de materialen van Deschacht.”

Duurzaam waterbeheersysteem

In totaal werden er 411 meter Faserfix Super 300 01-afvoergoten (Hauraton) geplaatst, inclusief gietijzeren KL F-900-roosters (Collinet). Via deze geulen loopt het water in een dubbelwandige KWS-olieafscheider (HSKPEA090 van Collinet) en komt het terecht in een ondergronds bezinkingsbekken. Hiervoor leverde Deschacht 3600 stuks IT Plus Variobox SP, een systeem dat ontworpen is voor gebruik in grote gedimensioneerde toepassingen. Koen Brebels, werfleider bij APK Wegenbouw, prijst onder meer de maatvastheid van de Faserfix-goten. “Hoewel we met beton moesten werken, kregen we een perfecte lijn in de goten. Alles klikte mooi in elkaar. De Variobox-elementen dragen bij tot dit duurzaam waterbeheersysteem door het overtollige water te laten infiltreren. We zijn blij dat we opnieuw gekozen hebben voor een samenwerking met Deschacht. De producten die ze aanbieden hebben een prima prijs-kwaliteitsverhouding en het contact is zeer aangenaam. Dat we voor deze opdracht zowel een optimaal plan als hoogwaardige materialen dienden te gebruiken, werd duidelijk toen het ganse terrein in juni 2021 blank kwam te staan door hevige buien. De verharding was toen zelfs nog niet geplaatst. Het resultaat mag gezien worden, wat uiteraard ook te danken is aan alle plaatsers.”    

De Variobox-elementen dragen bij tot dit duurzaam waterbeheersysteem door het overtollige water te laten infiltreren.

Ingenieuze afwatering voor Gentse Leopoldkazerne

Lees het gehele artikel

De befaamde Leopoldkazerne in Gent ondergaat een volledige metamorfose. Het honderd jaar oude militaire complex aan de Gaspar de Craeyerstraat wordt omgetoverd tot een nieuwe, bruisende buurt. Verticale infiltratiebuizen spelen de hoofdrol bij de regenwaterafvoer, met dank aan de kwalitatieve materialen en de deskundige ondersteuning van Deschacht.

Het nieuwe provinciehuis, een hotel, een restaurant, een kinderdagverblijf, het Hoger Instituut voor Schone Kunsten, een tiental woningen en 82 appartementen: de site van de Leopoldkazerne huisvest binnenkort allerlei nieuwe functies en faciliteiten. “Bovendien krijgen ook Monumenten-zorg en Defensie een nieuw onderkomen in het complex”, vertelt Johnny Bleijenberg, project-
manager bij hoofdaannemer Democo: “De originele gebouwen zijn meer dan honderd jaar oud, dus het project is een combinatie van nieuwbouw, renovatie en restauratie. We moeten zowel rekening houden met de regels van monumentenzorg als met de nieuwe BREEAM-standaarden voor duurzaamheid en energiezuinigheid.”

“Een project zoals de Leopoldskazerne in Gent, met die omvang en complexiteit, maak je maar een paar keer in je carrière mee”, zegt Johnny Bleijenberg.

6 meter diep

Voor de rioleringswerken en de buitenaanleg schakelde Democo Steenhaut uit Deerlijk in. Het bedrijf is gespecialiseerd in de volledige omgevingsaanleg van bedrijfsterreinen, woonomgevingen en openbare plaatsen, van de riolering over de grondwerken tot de tuinafwerking. Bovendien neemt Steenhaut nadien ook het onderhoud voor zijn rekening. “Op de site van de Leopoldskazerne in Gent staan we in voor alle buitenriolering, afwatering, regenputten en septische putten. We sluiten de riolering aan op het straatriool en verzorgen de omgevingsaanleg op de site”, verduidelijkt Thomas Lecompte, calculator en landschaps- en tuin- architect bij Steenhaut. “Het bijzondere aan dit project zijn de verticale infiltratiebuizen die het regenwater ondergronds in de bodem laten sijpelen. Normaliter gebeurt dat met behulp van horizontale buizen, maar daarvoor was er niet genoeg ruimte op de site. De PP-Ribwallbuizen zitten 6 meter diep in de grond.”

Complex project, juiste partners

Steenhaut schakelde Deschacht in voor de levering van alle materialen. “De studiedienst van Deschacht maakte van het rioleringsplan van de architect een optimaal uitvoeringsplan. Dat is een enorme hulp geweest”, zegt Thomas Lecompte. “Een project zoals de Leopoldskazerne in Gent, met die omvang en complexiteit, maak je maar een paar keer in je carrière mee. Dat het een uitdaging is, is dus een understatement. In dergelijke gevallen is het belangrijk dat je je omringt met betrouwbare en ervaren partners. Afgaande op de rioleringswerken en de buitenaanleg blijkt dat dit zeker gelukt is”, besluit Johnny Bleijenberg.    

Tour & Taxis/Gare Maritime | Brussel

Lees het gehele artikel

Regenwaterbuffering en -stockage op maat voor Gare Maritime

Dankzij een grootschalige herbestemming krijgt het statige Gare Maritime-complex op de Brusselse Tour & Taxis-site binnenkort opnieuw de grandeur van weleer. Een van de vele unieke eigenschappen van het project is de maatwerkoplossing voor de regenwaterbuffering en -stockage, die gegarandeerd wordt door ondergrondse tanks met een totale opslagcapaciteit van 1.382 m³.

Beschacht

De plaatsing van de 440 lm Tubao-tanks nam slechts vier werkdagen in beslag.

 

Ooit was Gare Maritime een belangrijk knooppunt voor de internationale handel, met naast verschillende treinsporen ook verschepingskaaien, depots en een douanekantoor. Na het stopzetten van de economische activiteiten vielen de statige overkappingen in staal en glas, de houten dakpartij en de indrukwekkende steunpilaren in art-nouveaustijl ten prooi aan verloedering. Gelukkig pikte projectontwikkelaar Extensa de draad opnieuw op en wordt het oude stationsgebouw deze dagen omgetoverd tot een overdekt stadsdeel van 40.000 m² met winkels, horecafaciliteiten, showrooms en kantoren. Onze hoofdstad krijgt er in de nabije toekomst dus opnieuw een heuse publiekstrekker bij.

Beschacht

De stalen Tubao-tanks hebben een diameter van 2 meter.

 

Maatwerkoplossing voor regenwater
Waterafvoer is een van de vele belangrijke aandachtspunten in het nieuwe Gare Maritime. Deschacht stond in voor de studie en het ontwerp van het rioleringstraject, dat uit PP-volwand- en PP-Ribwall-buizen, MDPE-putten en PP-putten bestaat. Voorts werkte het ook een unieke maatoplossing voor de buffering en stockage van het regenwater uit. Hiervoor werden onder het maaiveld 440 lm gegalvaniseerde, gegolfde stalen Tubao-tanks geplaatst, met een diameter van 2 meter en een totale opslagcapaciteit van 1.382 m². De tanks zijn toegankelijk via vijf mangaten per 20 meter. Een cruciale troef van dit systeem is de snelle installatie, die amper vier werkdagen in beslag nam.