Tagarchief: Dethier

Fraaie hoofdzetel weerspiegelt familiale waarden

Lees het gehele artikel

Klasse 8-aannemer en projectontwikkelaar Dethier viert dit jaar zijn 75-jarig bestaan. Het Limburgse familiebedrijf laat deze mijlpaal uiteraard niet onopgemerkt voorbijgaan. Zo voerde de ambitieuze onderneming niet enkel een rebranding door, maar nam ze onlangs ook haar nieuwe hoofdkantoor in gebruik. De fraaie architectuur – een mix tussen strakke industriële accenten en warme huiselijkheid – de slimme ruimtelijke indeling en de innige band met de groene omgevingsaanleg resulteerden in een tijdloos gebouw waar de werknemers van Dethier zich meer dan ooit thuis voelen. 

‘Bouwgenoot sinds 1947’: het is een slagzin die de rijke geschiedenis en de ruime ervaring van Dethier uitstekend weet te vatten. Ook het bedrijfslogo is vernieuwd, maar dé kers op de verjaardagstaart is zonder twijfel de nieuwe hoofdzetel in Alken. “Ons voormalige kantoorgebouw was te klein geworden en vormde zo een rem op onze groei”, vertelt Kevin Dethier, die samen met zijn zus Vicky en hun twee achterneven de derde generatie aan het hoofd van het familiebedrijf vertegenwoordigt. “Aangezien we graag ambitieus vooruitkijken op de lange termijn, hebben we beslist om naast onze bestaande site een gloednieuw, state-of-the-artkantoor op te trekken. Dat biedt interessante perspectieven voor de toekomst. Bovendien is onze kersverse hoofdzetel een ideaal visitekaartje van onze uitgebreide kennis en kunde.” 

Braziliaanse betonarchitectuur

Met kernbegrippen als ‘tijdloos’, ‘new ways of working’, ‘multifunctioneel’, ‘huiselijk’, ‘gastvrij’ en ‘groenbeleving’ in het achterhoofd ging Dethier op zoek naar een geschikte architect. De bijbehorende ontwerpwedstrijd werd met glans gewonnen door Grosemans Heylen Architecten, dat uitstekend aanvoelde wat hun bouwheer-aannemer precies wilde. “Aangezien we al jaren voor Dethier werken en het bedrijf dus reeds behoorlijk goed kenden, wisten we dat het belangrijk was om hun familiale waarden tot uiting te laten komen in de architectuur”, vertelt architect-vennoot Karolien Grosemans. “De belangrijkste eis was inderdaad dat ons kantoorgebouw een tweede thuis moet zijn voor onze medewerkers”, pikt Kevin Dethier in. “Het heeft dan ook eerder de uitstraling van een moderne villa door de combinatie van grote glaspartijen, zandkleurig zichtbeton en strak lichtgrijs metselwerk.”

De nadruk op huiselijkheid is doorgetrokken naar het interieur, dat strak en tegelijk warm oogt.

Ook landschappelijke integratie was een essentieel aandachtspunt. “We ontwierpen een gebouw dat omringd is door weelderig groen (planten, struiken, een grasveld dat gebruikt kan worden voor interne bedrijfsevents …), geïnspireerd op Braziliaanse betonarchitectuur. Dankzij twee patio’s – één aan de inkom en één centraal in het gebouw, inclusief waterpartij – en enkele volumetrische in- en uitsprongen is de band met de omgevingsaanleg erg sterk”, legt Karolien Grosemans uit.      

“Qua kleuren hebben we het bewust vrij sober gehouden, zodat het gebouw de tand des tijds kan doorstaan”, zegt Karolien Grosemans.

Bouwtechnische hoogstandjes

De nadruk op huiselijkheid is ook doorgetrokken naar het interieur, dat strak en tegelijk warm oogt. “Qua kleuren hebben we het bewust vrij sober gehouden, zodat het gebouw de tand des tijds kan doorstaan”, zegt Karolien Grosemans, die ook wijst op de slimme ruimtelijke indeling. “In plaats van een ‘open space’ hebben we verschillende zones gecreëerd die met elkaar in contact staan, maar die toch een eigen karakter hebben, zodat onze medewerkers voldoende rust ervaren”, verduidelijkt Kevin Dethier. “Naast kantoor- en vergaderruimtes hebben we ook een fitnesszaal en een eet-werkcafé met een ruim terras ingericht, dat zich leent tot allerhande activiteiten: van samen lunchen over vergaderen tot een leuke drink om de werkweek aangenaam af te sluiten. Onze mensen spenderen hier veel tijd, dus we willen dat ze zich goed voelen. Daarnaast hebben we uiteraard ook meer dan voldoende aandacht besteed aan duurzaamheid, energiezuinige technieken, akoestiek enzovoort. Dankzij de combinatie van warmtepompen en zonnepanelen is het een zeer energiezuinig en fossielvrij gebouw.”      

“Het is niet altijd makkelijk om voor jezelf te bouwen, aangezien je als bouwheer heel veel keuzes moet maken en een gezond evenwicht tussen kosten en baten moet waarborgen. Dat heeft ons er echter niet van weerhouden om er enkele bouwtechnische hoogstandjes in te steken, zoals grote oversteken, claustra en een betonnen spiltrap. We beschouwen ons gebouw echt wel als een uithangbord, dus de lat lag zeer hoog. We hebben er onze ziel en zaligheid in gestoken. Ik denk dat we mogen stellen dat we in ons opzet geslaagd zijn”, besluit Kevin Dethier. Karolien Grosemans is evenzeer vol lof. “Dethier zat van meet af aan op dezelfde golflengte en heeft ons de nodige ruimte gegeven om creatief uit te hoek te komen. Het is altijd fijn als een aannemer oog heeft voor esthetische meerwaarde en de bouwkundige uitdagingen niet schuwt. Het eindresultaat is navenant!”    

“Het is niet altijd makkelijk om voor jezelf te bouwen, maar dat heeft ons er niet van weerhouden om er enkele bouwtechnische hoogstandjes in te steken”, zegt Kevin Dethier.

Betontrappen Tom Hermans – Betonnen trappen en balies

Dé blikvanger in het nieuwe hoofdkantoor van Dethier is zonder twijfel de betonnen spiltrap in het eet-werkcafé. Een technisch hoogstandje waarvoor de klasse 8-aannemer ging aankloppen bij Tom Hermans, die gespecialiseerd is in complexe beton- constructies. “In onze eigen toonzaal staat een vergelijkbare trap, net als in een viertal Van der Valk Hotels. Bovendien hadden we in het verleden al een paar keer leuk samengewerkt met Dethier, dus zo zijn ze bij ons terechtgekomen”, legt Tom Hermans uit. “Het was geen totaalaanneming in de strikte zin van het woord, maar we waren wel van meet af aan betrokken bij het 3D-ontwerp van de spiltrap en hebben nadien de volledige uitvoering voor onze rekening genomen: de plaatsing van de bekisting (CNC-gefreesde prefabmallen die op maat vervaardigd werden door een externe schrijnwerker), het storten van het beton en de afwerking. Vooral de ronde vormen en de vereiste afwerkingsgraad van het zichtbeton waren een specifieke uitdaging in vergelijking met een klassieke rechte betontrap, waarvan we er ook een hebben geplaatst in het gebouw van Dethier. De bekisting moest uiteraard mooi aansluiten, dus dat was echt millimeterwerk. Ook het storten en afwerken is voer voor specialisten. Met vallen en opstaan hebben we de voorbije tien jaar een efficiënt en esthetisch polierprocedé uitgewerkt. Dat levert erg mooie resultaten op, zoals de spiltrap bij Dethier eens te meer aantoont. Tot slot hebben we ook nog enkele betonnen balies gerealiseerd en gepolierd. We zijn erg blij met deze schitterende referentie!”

Baldewijns – Sloop- en grondwerken

Alvorens Dethier kon starten met de realisatie van zijn nieuwe hoofdkantoor moest het terrein natuurlijk eerst bouwrijp gemaakt worden, inclusief de sloop van de woning die er op dat moment nog stond. Een kolfje naar de hand van de firma Baldewijns uit het nabijgelegen Kuringen. “We hebben er onder meer bomen gekapt, werfwegen aangelegd en de kelderverdieping en funderings- zolen uitgegraven en opnieuw aangevuld, wat neerkwam op circa 8000 m³ grondverzet. Daarnaast hebben we ook nog een aantal grote regenwaterputten en -buffertanks geplaatst”, legt bestuurder Steven Lisens uit. “Het was een project met weinig specifieke uitdagingen, al had het gezien de winterse weersomstandigheden wel wat voeten in de aarde om het grondwater op peil te krijgen. We hebben dit soort opdrachten perfect in de vingers. Tegelijkertijd waren we ook aan de slag op de werf van het nieuwe kantoorgebouw van Liantis in Hasselt, waar we momenteel ook nog de buitenaanleg verzorgen. We vinden het hoe dan ook fijn om dicht bij huis te werken, zeker voor een gereputeerde collega-aannemer als Dethier, waarmee de samenwerking erg vlot verlopen is. Het is mooi dat we ons steentje hebben kunnen bijdragen aan zo’n bijzondere realisatie en dat we op onze manier eens te meer een belangrijke meerwaarde hebben kunnen bieden.”

Speelse tuin- en omgevingsaanleg versterkt architecturaal plaatje

Dat het nieuwe hoofdkantoor van Dethier doet denken aan Braziliaanse betonarchitectuur is niet alleen te danken aan het gebouw zelf. Ook de tuin- en omgevingsaanleg draagt zijn steentje bij en zorgt ervoor dat de site binnenkort zal baden in het groen. Het was OC Atelier T(h)reee dat het bijbehorende ontwerp uittekende, met duurzaamheid, klimaatrobuustheid en de beleving van de werknemers als voornaamste aandachtspunten. 

Tekst en beeld Tim Janssens

De tuin- en omgevingsaanleg draagt bij tot de architecturale kwaliteit en de beleving van de medewerkers.

Toen Grosemans Heylen Architecten besliste om de hoofdzetel van Dethier een Braziliaanse look-and-feel te geven, had het ook al een idee over de manier waarop het gebouw geïntegreerd moest worden in de omgeving. OC Atelier T(h)reee vertaalde die visie
naar de praktijk en gaf er samen met de firma Van Vlierden – die de groenaanleg voor zijn rekening nam – een concrete invulling aan. “We willen een ‘jungle-effect’ creëren aan de hand van losse, speelse beplanting met hier en daar een zuiderse toets, gecombineerd met een aantal strakke lijnvoeringen die in het gebouw zaten en die deels zijn doorgetrokken naar buiten”, vertelt Michael Wojciechowski, bestuurder bij OC Atelier T(h)reee. “De eerste krijtlijnen zijn reeds zichtbaar, maar pas in de loop van het najaar zal ons tuin- en landschapsontwerp echt vorm krijgen. De beplanting wordt in oktober aangebracht. Gezien de zomerse droogte was het niet verantwoord om dat eerder te doen en zo duizenden liters water op te souperen.” 

Qua materiaalgebruik liet OC Atelier T(h)reee zich inspireren door de interieur- en gevelafwerking van het gebouw.

Doordachte ontwerpkeuzes

Dit laatste brengt ons meteen bij enkele cruciale aandachtspunten: klimaatrobuustheid, waterdoorlaatbaarheid en droogteresistentie. “We hebben de gebruikte types beplanting daar maximaal op afgestemd en hebben onder meer met hellingsgraden gewerkt om regenwater optimaal te laten infiltreren in de bodem”, legt Michael Wojciechowski uit. “Qua waterdoorlaatbaarheid zaten we wel met de complexiteit dat een gedeelte van de tuin boven de ondergrondse parkeergarage ligt. Die zone hebben we dus opgevat als een daktuin, waarvan de opbouw mee is geïntegreerd in de toegepaste verharding en beplanting. Er zijn ook veel bomen aangeplant die voor natuurlijke schaduwwerking zullen zorgen – onder meer op de parking, waar twee grote bomen die voordien al op het terrein stonden geïntegreerd zijn in het geheel. Uiteraard was het eveneens de bedoeling om in te spelen op de beleving van de werknemers, inclusief het nodige zitmeubilair (dat binnenkort nog geplaatst wordt). Daarbij hebben we overigens niet enkel naar de achterzijde van de site gekeken, maar ook naar de voorzijde, waar een aangenaam beschut terras is ingericht aan een waterpartij. Voorts hebben we er gespeeld met de niveauverschillen op het terrein door een aantal gegoten betonconstructies te plaatsen die de strakke lijnen van het gebouw benadrukken, aangevuld met een zachte beplanting die voor een intrigerend contrast zal zorgen. Ook de groene patio’s en de daktuinen dragen bij tot de creatie van een aangenaam werkcomfort.” 

“We hebben niet enkel naar de achterzijde van de site gekeken, maar ook naar de voorzijde”, benadrukt Michael Wojciechowski.

Van veel markten thuis

Qua materiaalgebruik liet OC Atelier T(h)reee zich inspireren door de interieur- en gevelafwerking van het gebouw. “Zo hebben we lang gezocht naar een gebakken klinker die visueel aansluit bij de gebruikte gevelsteen”, geeft Michael Wojciechowski aan. “Aangezien we echt konden meedenken op conceptueel vlak, in nauw overleg met de bouwheer en de architect, was dit een erg fijn project. Voor ons was de site van Dethier een leuke uitdaging. Particuliere projecten blijven onze corebusiness, waarbij we qua grootteorde variëren van 70.000 tot 1,6 miljoen euro. Daarnaast zijn we regelmatig aan de slag voor publieke bouwheren: de Topsportschool in Hasselt, Basisschool Picpussen in Tongeren, woonzorgcentra in Putte, Vorst (Nuance) en Kraainem (Atrium), een begraafplaats in het Nederlandse Schinnen, een landschapsherstelproject in Alken, enkele VMSW-projecten in Leuven … Kortom: we hebben een erg breed portfolio en zijn van veel markten thuis!”    

TECHNISCHE FICHE
  • Bouwheer Dethier (Alken)
  • Architect Grosemans Heylen Architecten (Sint-Truiden)
  • Hoofdaannemer(s) Dethier (Alken)