Tagarchief: Digitalisering

5 redenen waarom elk bouwbedrijf moet inzetten op digitalisering

pexels-adrien-olichon-3137058
Lees het gehele artikel

In iedere sector staat digitale transformatie al enkele jaren hoog op de agenda. Terwijl de ene intussen vergevorderd is, blijkt het elders toch niet helemaal van een leien dakje te lopen. Dat laatste is zeker waar voor de bouwindustrie. Nochtans biedt een datagedreven aanpak voor bouwbedrijven een grote meerwaarde. Niet alleen om projecten sneller af te ronden, maar ook om kosten te besparen en met dezelfde hoeveelheid handen meer werk te verrichten.

Een terugblik op de voorbije twintig jaar leert ons dat de bouwindustrie in die twee decennia op veel vlakken is blijven stilstaan. Jaar na jaar heeft de sector slechts 1% productiviteitsgroei laten optekenen. Projecten die falen, zijn vaak te wijten aan verkeerd projectbeheer en slechte communicatie. Intussen krijgen bouwbedrijven te maken met de impact van het tekort aan arbeidskrachten, de hoge kost van bouwmaterialen en het feit dat klanten kampen met een gebrek aan kapitaalkracht om te bouwen.

Het zijn stuk voor stuk problemen waar innovatieve, datagedreven technologie bij kan helpen. Volgens een survey van FM Consulting zijn de meeste organisaties er dan ook mee bezig. De voorbije drie jaar is het volume data bijvoorbeeld verdubbeld. Terwijl 40% van de bevraagden aangeeft dat ze op geregelde tijdstippen bezig zijn met het analyseren en kwaliteitsvol maken van hun data, slaagt slechts een kleine minderheid erin om de data in hun dagelijkse activiteiten te benutten. Zonder rendement betekent dit dus dat al deze investeringen verloren gaan in een soort van pseudodigitalisering.

Sneller vooruit met een bouwspecifiek cloudplatform

Wat zijn dan de voornaamste obstakels voor bedrijven om hun data optimaal te benutten? De meeste organisaties kampen met tijdsgebrek en de urgentie van de beslissingen die ze moeten nemen. En als bouwbedrijven beweren dat ze al volledig gedigitaliseerd zijn, dan blijkt dat ze dit voornamelijk op divisieniveau hebben gedaan. Door individuele afdelingen te digitaliseren, kan je er inderdaad voor zorgen dat iedereen binnen één team in dezelfde richting roeit. Als alle entiteiten naast elkaar blijven werken, dan gaat de onderneming in zijn geheel daar nog steeds niet door vooruit.   Digitalisering moet daarom het ultieme doel hebben om data als één flow doorheen de volledige organisatie te laten vloeien.

Digitale samenwerking zal de komende jaren alleen maar belangrijker worden. Natuurlijk is het niet eenvoudig om data uit verschillende bronnen te combineren. Waar cloud in het verleden al voor een doorbraak zorgde zien we nu industrie-specifieke cloud platformen ontstaan die verschillende toepassingen in de engineering- en bouwcyclus samenbrengen. Vaak gaat het nog over een platform met gegroepeerde maar weliswaar individuele (niet geconnecteerde) applicaties.  De meest innovatieve platformen zorgen voor een volwaardige end-to-end beleving. Ze creëren meerwaarde door alle processen, data en gebruikers met elkaar in één flow te connecteren zonder dubbel input werk.

Digitalisering biedt dus niets dan voordelen voor bouwondernemingen. Hieronder geven we alvast vijf redenen waarom dit absoluut de hoogste prioriteit moet krijgen:

1. Bouwbedrijven kunnen slimmer inspelen op arbeidstekorten

De arbeidsmarkt staat al geruime tijd onder druk. Zo is er in de bouwsector momenteel een tekort van ongeveer 20.000 werkkrachten. En dat cijfer is nog redelijk optimistisch, aangezien het enkel rekening houdt met de uitstroom van huidige werknemers en dus niet naar groeipotentieel kijkt. Digitalisering verhoogt de efficiëntie, waardoor de oplevering van projecten vlotter verloopt. Hierdoor wordt het bestaande personeelsbestand optimaal ingezet en kunnen tekorten beter worden opgevangen.

2. Minder fouten en hogere marges

Dankzij een digitale aanpak kunnen projecten veel planmatiger worden aangepakt. In de praktijk maakt een bouwbedrijf bij een project gemiddeld tot 30% fouten. De meeste falingen zijn het resultaat van processen die slecht op elkaar zijn afgestemd en teams die er niet in slagen om goed te communiceren. Met behulp van een datamodel zijn deze fouten perfect te vermijden. Een snelle rekensom maakt duidelijk wat de impact hiervan op de omzet van jouw bouwonderneming zal zijn.

3. Met de juiste aanpak wordt bouwen terug betaalbaarder

Door de onzekerheid en inflatie is er een serieuze drempel ontstaan om te beginnen bouwen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er in het eerste kwartaal van 2023 zo’n 35% minder woonleningen zijn aangevraagd. Aangezien een project dankzij digitalisering efficiënter kan worden opgeleverd, biedt dit ook mogelijkheden om de prijs opnieuw aantrekkelijker te maken voor mensen die de stap willen zetten. Als je bijvoorbeeld weet dat de kosten voor isolatiemateriaal de pan uit swingen, dan wil je liefst zo weinig mogelijk van dat materiaal verspillen door fouten. Bedrijven die hier dankzij BIM in slagen, hebben minder provisie nodig en kunnen een betaalbaarder project aanbieden.

4. Duurzaamheid wordt een troef in plaats van een remmende factor

Bouwprojecten lopen vaak vertraging op omdat er milieuvergunningen moeten worden aangevraagd. Wanneer je op voorhand niet alleen van het gebouw, maar ook van het bouwproces een digital twin kunt opmaken, beschikken provincies en lokale besturen meteen over alle informatie waardoor ze transparant beslissingen kunnen nemen. Bijsturen voorafgaand aan de vergunning is dan veel makkelijker. Met het oog op duurzaamheid moeten er ook steeds meer rapporten en attesten worden voorgelegd. Door BIM-bouwmodellen maximaal te benutten doorheen de bouwcylcus bekomen we in één moeite inzichten over de identiteit van de materialen (paspoort), de CO2-uitstoot van een constructie of de stikstofemissies op een werf.  Dit verrijkt op zijn beurt ook meteen het as-built dossier.

5. Digitaal samenwerken verhoogt de veiligheid

Tot slot draagt digitalisering ook bij tot een veiligere werkplek. Dashboards kunnen bijvoorbeeld een helder overzicht geven van alle incidenten en problemen op de werf. Nog beter wordt het wanneer je informatie kunt gebruiken om aan preventie te doen. Een eenvoudig voorbeeld: dankzij een end-to-end platform en gestroomlijnde processen zou je sluitend kunnen voorkomen dat twee ploegen op hetzelfde moment op de werf actief zijn. Als één team bezig is aan de vloer op de tweede verdieping, dan wil je immers niet dat een andere ploeg op de verdieping eronder aan het plafond begint te werken. Het zijn dingen die vandaag nog te vaak gebeuren.

Kortom, doordachte en strategisch gestuurde digitalisering is een must voor ieder bouwbedrijf dat relevant wil blijven in de toekomst en op een verstandige manier wil inspelen op de uitdagingen en verwachtingen van onze moderne maatschappij.

3 trends voor de AEC-industrie in 2023

smartphone-4942918_1920
Lees het gehele artikel

De digitalisering in de AEC-sector (architectuur, engineering, bouw) gaat volop door. 2023 wordt dan ook het jaar waarin de stap wordt gezet van het aanscherpen van processen naar het creëren van slimmere bedrijfsmodellen en grotere zakelijke kansen. Om efficiëntie, duurzaamheid en innovatie mogelijk te maken, en dus het bedrijfsrisico te verlagen, moet de workflow meer verbonden, geautomatiseerd en vooral datagestuurd worden. Hou deze drie trends in 2023 dus alvast in de gaten.

1. Het antwoord op efficiëntie en risicobeperking ligt in de cloud 

Bouwbedrijven met een hoog risiconiveau hebben altijd te maken gehad met veel onbekende variabelen. Recente uitdagingen hebben de behoefte aan zowel risicobeheer als het beperken van de impact van het onverwachte verder geactualiseerd. Tegelijkertijd staat ‘net zero’ bovenaan de agenda en is klimaatverandering een van de meest urgente kwesties van onze tijd die onmiddellijke aandacht en langetermijnengagement vereist. Het antwoord op de meeste van deze uitdagingen kan worden gevonden op één enkele plaats – en die heet de cloud. Cloud-gebaseerde platforms met end-to-end-oplossingen creëren een uniforme ervaring en kunnen de juiste informatie op het juiste moment aan de juiste mensen leveren.    Samenwerking wordt al heel lang belemmerd door tools en verschillende softwareprogramma’s die niet met elkaar communiceren, wat leidt tot gegevensverlies en miscommunicatie. Door over te stappen op de cloud behoren deze ineffectieve manieren van werken tot het verleden. Eén enkel samenwerkingsplatform levert meer waarde op voor elke belanghebbende en ondersteunt tegelijkertijd de impact op het milieu en de bedrijfsresultaten.   Een cloudgebaseerd platform zorgt ervoor dat gegevens voortdurend stromen tussen alle stadia en alle teams die de hele levenscyclus van de bouw verbinden – van de eerste plannen tot het onderhoud van het gebouw. Met real-time toegang tot informatie en gegevens zijn teams in staat om te corrigeren en beslissingen te nemen op basis van bijgewerkte en actuele informatie. Dit zorgt voor het soort efficiëntie waardoor er voor meer projecten tijd wordt bespaard, deadlines worden gehaald, kostbare fouten vermeden worden en projecten op een duurzamere manier worden afgerond.  

2. Maak de weg vrij voor nieuwe manieren van denken en werken  

De digitale transformatie gaat steeds sneller en er komen steeds nieuwe technologieën bij. Maar het zijn de mensen die samenwerken die geweldige gebouwen Zonder een sterk personeelsbestand kan geen enkel bedrijf slagen. Elk bedrijf moet ervoor zorgen dat mensen over de kennis (en de tools) beschikken die ze nodig hebben om de weg vrij te maken voor een effectievere en duurzamere manier van werken.   Bij de implementatie van nieuwe technologie is het van cruciaal belang om voldoende tijd en middelen aan het proces te besteden. De invoering van nieuwe software brengt niet alleen een verschuiving in de workflows teweeg, maar ook een verschuiving in het denken en werken. Er zal een leercurve zijn, maar met de juiste opleiding en wat geduld is de beloning zeker de moeite waard. Verandering kan in elke organisatie op weerstand stuiten, dus het is belangrijk om alle belanghebbenden vroegtijdig bij het technologische selectieproces te betrekken.    Door feedback te verwelkomen zullen de werknemers binnen de organisatie zich meer betrokken voelen bij het proces, en dus zullen ze meer geneigd zijn de veranderingen te omarmen. Terwijl bedrijven nieuwe technologieën invoeren om efficiënter te worden, plaatst dit hen ook in een goede positie om de klimaatambities waar te maken. 

3. Werken aan een duurzame toekomst

De Earth Overshoot Day, de datum waarop de mensheid alle biologische hulpbronnen heeft opgebruikt die de aarde in de loop van het jaar aanmaakt, is een goed ijkpunt om de ontwikkeling van de klimaatcrisis te volgen. Het slechte nieuws is dat deze datum veel eerder wordt bereikt dan in voorgaande decennia. 50 jaar geleden viel de Earth Overshoot Day op 14 december 1972, terwijl die datum in 2022 op 28 juli viel, om aan te geven hoe de menselijke consumptie veel groter is dan wat de aarde elk jaar kan regenereren.    Vermindering van de koolstofuitstoot, of decarbonisatie, zal een essentiële rol spelen bij het afremmen van de klimaatverandering. En om dit te beheren zal de technologie een integrale rol spelen door de nodige instrumenten te verschaffen. Naarmate meer AEC-bedrijven duurzame praktijken invoeren en relevante gegevens gebruiken om emissies en afval op te sporen, te meten en te verminderen, zal er een positief effect zijn dat zijn weerslag zal hebben op de toekomst. En het is duidelijk dat goed doen voor de planeet ook goed is voor het bedrijfsleven. 

Wyckaert Bouwonderneming: mogelijkheden en uitdagingen van digitalisering in de bouw

kantoor-met-letters
Lees het gehele artikel

Digitaal is het nieuwe normaal in onze samenleving. Ook in de bouwsector dringt de digitalisering steeds verder door. Wyckaert Bouwonderneming uit Gent gelooft in digitalisering, zonder daarbij de kracht van het onmisbare vakmanschap en ambacht uit het oog te verliezen. Het bedrijf is van mening dat om het concurrentievermogen op peil te houden en om te kunnen blijven beantwoorden aan de verwachtingen van bouwheren, overheid en bouwpartners het blijvend moet investeren in digitalisering.

“BIM (Building Information Modelling of het maken van digitale bouwmodellen) maakt een belangrijk deel uit van die digitalisering. Met BIM kunnen we niet alleen beter samenwerken met onze partners, maar kunnen we ook onze interne processen verbeteren,” zegt Johan Franceus, gedelegeerd bestuurder bij Wyckaert. “Door het creëren van one source of truth vermijden we dubbel werk, waardoor we tijd winnen in de voorbereiding én tijdens de uitvoering. Met BIM kunnen we ook in een vroeg stadium conflicten opsporen, waardoor we de faalkosten, geschat op 10% van de omzet van bouwbedrijven, sterk kunnen terugdringen.”

Sinds 2018 zet Wyckaert volop in op het gebruik van BIM en digitale toepassingen. Dit resulteert bij bepaalde projecten in erg positieve resultaten. “Zo merkten we bijvoorbeeld bij het project Stropkaai (een woonzorgcentrum met een woon- en kantoortoren) dat door een intense coördinatie conflicten al in de modellen (ontwerpfase) weggewerkt werden, waardoor tijdens de uitvoering veel minder fouten opdoken. Zeker voor de technieken was dit zonder BIM nooit mogelijk geweest. Daarnaast worden ook hoeveelheden, deuren- en ramenstaat, enz., afgeleid van het model én worden de modellen van de onderaannemers geïntegreerd in het uitvoeringsmodel. Op die manier komen we tot een correct as-built-model dat de bouwheer tijdens de exploitatiefase kan gebruiken”, stelt Johan Franceus.

De vertaling van het BIM-model naar de werf gebeurt aan de hand van nieuwe technologieën, zoals Augmented Reality, Virtual Reality, 3D-scans, 360 foto’s, enz. Wyckaert volgt die technologieën op de voet en neemt daarom heel actief deel aan de initiatieven van het WTCB. “Ze adviseren en ondersteunen ons met hun kennis en ervaring. We zijn dan ook verheugd om vandaag met hen te kunnen samenwerken om de voordelen van digitalisering aan alle werknemers van Wyckaert te demonstreren. We kijken nu al uit naar wat de toekomst nog meer brengt!”, besluit Johan Franceus.

Vragen? Mail ons op EvelienBombeke@wyckaert.eu!

BE-CERT Extranet zorgt voor vlottere certificatie en informatieverstrekking

afbeelding-be-one-kopieren
Lees het gehele artikel

De bouwsector wordt deze dagen overspoeld door een heuse digitaliseringsgolf. Ook BE-CERT laat zich niet onbetuigd, want het welbekende certificatieorganisme voor stortklaar beton en de bijbehorende grondstoffen ontwikkelde een nieuw Extranet om voortaan alles nog sneller en efficiënter te laten verlopen. Directeur Caroline Ladang en projectcoördinator Yves Dugauquier geven tekst en uitleg: “De gegevens waren al beschikbaar, het kwam er enkel nog op aan om ze op een gebruiksvriendelijke manier aan te bieden. Dat is bij deze het geval …”

Hoe is jullie nieuwe Extranet precies tot stand gekomen? Vanwaar de nood aan zo’n digitaal platform?

Caroline Ladang: “Bij BE-CERT spitsen we ons niet alleen toe op de CE-markering, maar ook op vrijwillige merken zoals BENOR. In het kader daarvan kregen we van overheden en andere gebruikers al geruime tijd de vraag om veel meer informatie digitaal beschikbaar te stellen. Ook de communi-catie met de producenten – de eigenlijke certificaathouders – was aan vernieuwing toe, want voordien verliep alles via de papieren weg.”

Yves Dugauquier: “Je moet weten dat we op jaarbasis meer dan duizend certificaten aanmaken en verdelen. Bovendien worden ze elk jaar hernieuwd. Begin 2019 hebben we beslist om dit voor het eerst via een digitaal platform te doen, en zo is de bal aan het rollen gegaan. Voortaan kunnen gebruikers snel en efficiënt allerhande info raadplegen en kunnen producenten hun (geactualiseerde) certificaten gewoon downloaden via ons Extranet, met behulp van eigen logingegevens. Dit alles zorgt voor een kleinere administratieve last en een snellere, nauwkeurigere werking.”

In hoeverre is jullie nieuwe Extranet interessant voor architecten en aannemers?

Caroline Ladang: “Het is belangrijk dat ze bepaalde zaken op een betrouwbare manier kunnen natrekken. Is een betoncentrale waarmee ze willen werken bijvoorbeeld al dan niet BENOR-gecertificeerd? Tot nog toe stelden we noodgedwongen pdf-lijsten op met gecertificeerde producten en certificaathouders. Dat was omslachtig, want voor elke kleine wijziging moesten we een nieuwe lijst opstellen en publiceren. Dat is voortaan uit den boze, want ons nieuwe Extranet beschikt over een handige zoekfunctie. Bovendien komen de gegevens rechtstreeks uit onze databank, waardoor ze altijd up-to-date zijn. In plaats van ellenlange lijsten af te speuren, kunnen architecten en aannemers voortaan gewoon zoeken op naam, product, beton-categorie of andere parameters. In de toekomst zullen we dit ook koppelen aan locatiegegevens, zodat je bijvoorbeeld alle betoncentrales in een straal van x-aantal kilometer kan opsnorren.”

Yves Dugauquier: “Architecten en aannemers kunnen via enkele muisklikken te weten komen welke productie-eenheden gecertificeerd zijn voor beton, cement, kalk, granulaten, zand, metselmortel, enzovoort. Ook alle reglementen zijn handig gerangschikt per sector en publiek beschikbaar via ons nieuwe extranet. De meerwaarde daarvan is zeker niet te onderschatten. Alles is nu veel overzichtelijker.”

Is het nieuwe Extranet nu ‘compleet’? Of zullen jullie in de toekomst nog extra functionaliteiten toevoegen?

Caroline Ladang: “De basis oogt mooi, maar er is zeker nog ruimte voor optimalisatie. Zo zullen de certificaten van producenten, die voorlopig enkel te raadplegen zijn via het ‘private gedeelte’, op termijn misschien ook beschikbaar worden voor het brede publiek, zoals in het buitenland al de norm is. En zodra de overkoepelende databank voor alle certificatie-instellingen een feit is, zullen we ons Extranet daarop aansluiten.”

Yves Dugauquier: “In de toekomst zullen producenten via hun eigen account ook facturen en inspectie-verslagen kunnen raadplegen. De beslissingen van het tweewekelijkse certificatiecomité, die momenteel meegedeeld worden per brief, zouden over maximum twee jaar ook beschikbaar moeten zijn via het Extranet. Het is alleszins de bedoeling dat de admini-stratieve ‘flow’ die certificatie met zich meebrengt zo snel mogelijk volledig digitaal verloopt. De ontwikkeling van ons Extranet was een werk van lange adem, maar zeker de moeite waard! Dat we voorlopig
weinig vragen of opmerkingen krijgen, bewijst dat het al meteen op punt staat!”

Het nieuwe BE-CERT Extranet vind je op

https://extranet.be-cert.be.    

Bouwsector digitaliseert maar maakt zich zorgen over cybersecurity

confederatie
Lees het gehele artikel

Sinds begin 2017 is de digitalisering van de bouwbedrijven toegenomen. Dat blijkt uit recente enquêtes van de Confederatie Bouw en Orange Belgium. De basisdigitalisering staat al ver. Het aandeel bedrijven dat één of meerdere digitale beheertools gebruikt nam toe. Maar 70 % van de aannemers ziet cyberaanvallen beschouwt als een reëel risico.

De basisdigitalisering is ver gevorderd in bouwbedrijven. Volgens een gezamenlijke enquête van de Confederatie Bouw en Orange Belgium gebruikt 95 % van de aannemers mobiele toestellen zoals smartphones en laptops om foto’s te nemen van de werf, bedrijfsmails op te volgen en toegang te hebben tot het eigen bedrijfsnetwerk.

Ook geolocalisatie (beter bekend onder de naam “track & trace” is goed ingeburgerd. 45 % van de respondenten traceert de locatie van personeel, voertuigen of materieel in real-time, vooral om mobiliteitsvergoedingen te berekenen, maar ook tegen verlies en diefstal of voor een efficiënt beheer van materieel.

Digitale toepassingen zitten in de lift

Andere digitale toepassingen zijn minder ver doorgedrongen. Begin 2017 gebruikte iets minder dan 15 % van de bouwbedrijven geconnecteerde beheertools, intussen gebruikt naar schatting 20 % van de aannemers ERP (Enterprise Resource Planning). In 2017 was Building Information Modelling bekend en geïmplementeerd in minder dan 5 % van de bouwbedrijven; nu kan naar schatting een kleine 10 % ermee werken.

Het voorgaande neemt niet weg dat bouwbedrijven nog een weg af te leggen hebben. Slechts een vierde voorziet bijvoorbeeld een 4G router voor mobiele connectie op de werf. Nog minder werkt met een VDSL verbinding of Wifi Hotspot.

Virtual en augmented reality, robots, 3D-scanning, artificiële intelligentie en drones worden slechts in een kleine minderheid van de bouwbedrijven toegepast, al heeft dat in het geval van drones ongetwijfeld ook te maken met de zeer restrictieve wetgeving.

Robert de Mûelenaere, gedelegeerd bestuurder Confederatie Bouw: “De digitale transitie van onze sector verloopt niet voor alle technologieën even snel, maar ze is volop bezig. Dit heeft niet alleen voordelen voor de bouwbedrijven en hun klanten, het schept ook nieuwe, uitdagende banen op alle niveaus, wat de bouw aantrekkelijker maakt als werkgever. Het is voor de Confederatie van essentieel belang dat alle bouwbedrijven kunnen profiteren van deze evolutie. Daarom organiseren we samen met het WTCB de beurs Digital Construction Brussels op 23 en 24 oktober.”

Geolokalisatie-oplossingen als koploper

Niet alle aannemers zien de mogelijkheden van digitale oplossingen.  59 % van de aannemers oordeelt dat ze te weinig informatie hebben over digitale oplossingen en ongeveer een derde heeft niet genoeg interne competenties in huis. In iets mindere mate (16 %) spelen ook de kosten mee.

Het valt bovendien op dat in slechts 27,5 % van de bouwbedrijven iemand is aangeduid die verantwoordelijk is voor de digitale transformatie. Wat overigens niet wegneemt dat de aannemers wel degelijk de voordelen zien, niet alleen wat betreft de centralisatie van informatie (63 %) maar ook wat betreft sneller werken (60 %) en fouten vermijden (47 %).

“Net zoals elke andere sector is ook ‘de bouw’ gebaat met digitale vernieuwingen. Denk bijvoorbeeld aan geofencing: het virtueel afbakenen van een geografisch gebied door middel van GPS, een geolokalisatie-oplossing die het mogelijk maakt wat uit en binnen en werf circuleert te controleren. Dat is uiteraard enorm handig voor bedrijven uit de bouwsector”, aldus Werner De Laet, Chief B2B, Wholesale en Innovation Officer bij Orange Belgium. “Er zijn trouwens ook bedrijven die al vergevorderd zijn in digitalisering in de bouwsector. Een veelvoorkomend aandachtspunt blijft echter cyber security.”

Bang voor cyberaanvallen

Aannemers zijn zich bewust van de schaduwzijde van de digitalisering. Volgens de enquête van de Confederatie en Orange Belgium denkt 69 % dat cyberaanvallen een niet te negeren risico vormen. Een ruime meerderheid (84 %) beschermt dan ook het netwerk. Nog een grotere groep (87 %) beveiligt toestellen zoals laptops en smartphones. De online beveiliging besteden ze het liefst extern uit. 40 % kiest voor een externe partner voor cyberbeveiliging.

“Onze sector speelt in op de toenemende innovatie, digitalisering en maatschappelijke uitdagingen”

jason-blackeye-209586-unsplash-1-kopieren
Lees het gehele artikel

In de vorige editie van Bouwen aan Vlaanderen legden we al de nadruk op de mate waarin advies- en ingenieursbureaus bijdragen tot de creatie van een leefbare en duurzame samenleving. We mogen hierbij niet uit het oog verliezen dat samenwerking van cruciaal belang is, en dit zowel met private als publieke partners.

Een van de meest recente initiatieven ter bevordering van deze samenwerking is het ontwikkelen van een standaardtakenlijst voor gebouwen, gelanceerd tijdens het recente ‘Collaborate to Succeed’-event, waarbij de advies- en ingenieursbureaus, de architecten en de aannemers de handen in elkaar sloegen. Het resultaat is een zeer uitgebreide oplijsting van taken, die voor de aanvang van het project toegewezen worden aan de verantwoordelijke partijen. Deze manier van samenwerken zal leiden tot minder discussies tijdens de uitvoering van het project en een efficiëntere opvolging van de verschillende fases. Daarnaast zijn we bij ORI uiteraard ook actief aan het werken aan een standaardtakenlijst voor infrastructuurprojecten, in samenwerking met het departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse Overheid.

BIM, meer dan een hulpmiddel

De sector van advies- en ingenieursbureaus staat op de eerste rij als het gaat over de implementatie van BIM, zowel voor als tijdens de uitvoeringsfase. Ook in dit opzicht is samenwerking cruciaal, want waar staan we als iedereen een verschillende taal spreekt? Daarom is ORI mede-initiatief-
nemer van TECHBIM, samen met Techlink vzw, VCB en IFMA vzw. TECHBIM is een standaardisatie-initiatief voor een gemeenschappelijke, generieke, parametrische objectenbibliotheek.

Dergelijke initiatieven zullen zeker helpen bij de implementatie van BIM in onze dagelijkse werking, maar toch is het ook in dit geval belangrijk dat we met alle partijen rond de tafel zitten. BIM impliceert namelijk een overdracht van data, die alleen efficiënt gebruikt kan worden als de middelen en de werking hierop afgestemd zijn. Ook in dit proces zal ORI een belangrijke rol proberen te spelen door alle betrokken partijen – en dan in het bijzonder de advies- en ingenieursbureaus – te informeren en te sensibiliseren.

Op die manier spelen we als ORI en als sector in op de alsmaar belangrijker wordende innovatie- en digitaliseringstrends en trachten we een belangrijke positie in te nemen in het debat omtrent tal van maatschappelijke uitdagingen, zoals klimaatverandering, energietransitie, enzovoort.