Tagarchief: Mathieu Gijbels

RE|CORE: dé bedrijvencampus voor de ondernemers van morgen

Naamloos-1
Lees het gehele artikel

Projectontwikkelaar Futurn en Mathieu Gijbels (her)ontwikkelen de voormalige Recorsite in Hasselt tot een duurzame bedrijvencampus. De herontwikkeling gaat gepaard met een nieuwe naam voor de site, die net zo future proof is als de site zelf.

Futurn en Mathieu Gijbels hebben torenhoge ambities voor de Recorsite: één van de meest duurzame — misschien wel dé duurzaamste — bedrijvencampussen van Vlaanderen realiseren. Dat doen ze samen met een aantal partners. Architectencollectief UAU Collectiv, ook verantwoordelijk voor het Hasseltse Stadhuis, neemt plaats aan de tekentafel. Daarnaast werken Futurn en Mathieu Gijbels intensief samen met landschapsarchitect Studio Basta en met Enerdo, een studiebureau voor energie en duurzaamheid.

Futurn is met deze ambitieuze (her)ontwikkeling niet aan zijn proefstuk toe.  ‘In onze projecten richten we ons op de transformatie van bestaande sites naar hedendaagse, multifunctionele en toekomstbestendige bedrijvenparken. Die aanpak heeft veel voordelen: we nemen geen open ruimte in en zorgen voor een opwaardering van bestaand patrimonium. Vanzelfsprekend hebben we ook aandacht voor milieu, klimaat en energie- en waterhuishouding. Tegelijk stemmen we de programmering af op het comfort van de gebruikers en op de impact op de ruimere omgeving’, aldus managing partner Gunther Biddelo.

In augustus 2022, dienden Futurn en Mathieu Gijbels de eerste bouwaanvraag in. Als alles volgens plan verloopt, vatten de eerste werkzaamheden in het najaar aan. Eind 2023 willen de project-ontwikkelaars de eerste bedrijven ontvangen.

Gunther Biddelo (Futurn) – Frederik Vaes (UAU Collectiv) – Nele Kelchtermans (Schepen van Cultuur, Klimaat en Mondiaal Beleid) – Mathi Gijbels (Mathieu Gijbels) – Steven Vandeput (Burgemeester Hasselt) – Rik Dehollogne (Schepen van Lokale Economie, Centrummanagement, Toerisme, Werk, Landbouw, Markten & Foren) – Bert Lambrechts (gedeputeerde provincie Limburg)

Van Recor naar RE|CORE

Het nieuwe uithangbord voor de site, RE|CORE, staat voor de terugkeer naar de kern, naar datgene wat er écht toe doet: een duurzame bedrijfseconomische context creëren die toelaat rendabel te zijn én die de gezondheid van mens en milieu voorop plaatst.

De transformatie van RECOR naar RE|CORE rust op 4 kernconcepten:

  • Een bedrijvencampus met oog voor circulariteit, ecologie en energie
  • Een bedrijvencampus die mensen en omgeving verbindt
  • Een bedrijvencampus met een bruisende 5-to-9 community
  • Een bedrijvencampus met een spraakmakende uitstraling

Mathi Gijbels: ‘Wij ontwikkelen niet zomaar een bedrijventerrein. We bouwen een community van gelijkgestemden die samen kiezen voor echte duurzaamheid. Om die ambities nog concreter te maken, stellen wij een ‘charter’ op waarin we duurzame energie en welzijn verankeren. Ondernemingen die zich op de bedrijvencampus vestigen, ondertekenen het charter. Enkel bedrijven met dat ambitieniveau treden toe tot de RE|CORE community.’

Aantrekkelijke bestemming

Gunther Biddelo: ‘De site ligt in industriegebied. Dat blijft de hoofdbestemming van het nieuwe project. Niettemin mikken we met RE|CORE op een levendige mix van bedrijfsgebouwen en kantoorachtigen voor grote en kleine ondernemingen. Dat vullen we aan met ondersteunende diensten en andere functionele bestemmingen. Alles is te vinden onder één duurzaam dak.’

‘We willen verschillende soorten ondernemers aantrekken. Aan die diversiteit passen we de site aan. Het project komt tegemoet aan de noden van iedereen: huidige en toekomstige ondernemers, medewerkers en bezoekers. De voorziene faciliteiten van de site belichamen die filosofie. Enkel zo kan de community zich maximaal ontplooien.’, legt Mathi Gijbels uit.

‘Ondernemers zijn vandaag de dag op zoek naar meerwaarde en identiteit, zowel voor het bedrijf als voor zijn medewerkers. Het is aan ons om die meerwaarde collectief aan te bieden — met ruimte voor ondernemerschap, groei en individuele eigenheid’, vervolgt Gunther Biddelo.

Masterplan met oog voor patrimonium

Het masterplan gaat zorgvuldig om met het industriële erfgoed op de Recorsite. We willen grondig onderzoeken wat bouwkundig mogelijk is binnen de bestaande constructies. Enkele hallen zijn recent bijgebouwd. Dat biedt mooie opportuniteiten. Maar er zijn ook oudere constructies die te laag of te onstabiel zijn om te recupereren. We willen een optimaal compromis vinden tussen afbraak, behoud en nieuwbouw. ‘Uiteraard is het masterplan niet in steen gebeiteld. Het planningsproces is continue in beweging. Bovendien toetsen we alles af bij de betrokken stakeholders voor we tot actie overgaan’, zegt Biddelo.

Elk kwartier een eigen functie

We verdelen de site in verschillende kwartieren. Aan het bestaande kantoorgebouw creëren we een pleinzone met kantoorachtigen en coworking spaces. Ook ondersteunende vergader- en opleidings-ruimtes brengen we daar onder.

De pleinzone vindt connectie met de toenmalige productiehal waar een mix van functies kunnen worden ondergebracht: de bestaande structuren bieden de mogelijkheid om parkeergelegenheid, sportinfrastructuur, opslag en ateliers te combineren binnen één multifunctionele hub.

Een derde kwartier bevindt zich aan de grote ring. De bestaande hallen vormen we om tot een zone voor kleinere kmo’s. Commercieel onderzoek en ruime ervaring leren ons dat daar in en rond Hasselt veel vraag naar is. De hallen lenen zich uitstekend tot die herbestemming als bedrijfsverzamelgebouw. De bestaande structuren laten bovendien toe flexibel om te springen met oppervlakten en samenvoegbaarheid.Het open bouwveld naast de snelweg willen we onderverdelen in verschillende volumes en bouwzones. Op vraag van potentiële bedrijven kunnen die gebouwen op maat ontworpen worden. In deze zone kunnen grotere kmo’s optimaal functioneren.

Daarnaast is er plaats voor beleving: gemeenschappelijke lunchplekken, horeca, groene en blauwe zones, sportfaciliteiten en tijdelijke exposities. Die ontmoetingsplekken hebben allemaal tot doel de RE|CORE community met elkaar te verbinden.

Aandacht voor mobiliteit en een waardevolle wisselwerking met de stad

Futurn en Mathieu Gijbels maken van RE|CORE een bruisende bedrijvencampus, uitstekend gelegen naast verschillende grote verkeersassen. Onze ambitie reikt verder dan het traditionele mobiliteitsaanbod. We werken duurzame vervoersalternatieven uit en zetten in op openbaar vervoer, deelmobiliteit, elektrische voertuigen, enz. We werken op twee niveaus: we zetten in op de bereikbaarheid van en naar RE|CORE binnen het stedelijke netwerk en hebben oog voor interne mobiliteit op de site zelf. Op die manier creëren we voor alle gebruikers slimme mobiliteitsoplossingen.

Door de nabijheid met het stadscentrum van Hasselt maakt de site deel uit van het aangrenzende stedelijk weefsel. Door de site open te breken en de verschillende mobiliteitsmodi terug te laten aanknopen op de al bestaande assen in en rond Hasselt, zal de campus fungeren als een nieuw stadsdeel. In tegenstelling tot vandaag moet de nieuwe ontwikkeling ervoor zorgen dat er een transparante en aantrekkelijke site ontstaat die connecteert met de omgeving. Het creëren van werkgelegenheid en de implementatie van interessante maatschappelijke functies bieden een grote meerwaarde voor de stad. Door de unieke ligging net buiten het centrum, afgescheiden van omliggende woonzones, biedt de locatie veel mogelijkheden. Nabij genoeg om een interessante connectie te zoeken met het stadscentrum, afgescheiden genoeg om activiteiten te laten plaatsvinden zodat bedrijven kunnen floreren dankzij deze dualiteit.

Limburgs bouwbedrijf Mathieu Gijbels trekt westwaarts en verankert zich in Deinze

mathieu_gijbels_team_zetel_west
Lees het gehele artikel

Limburgs bouwbedrijf Mathieu Gijbels trekt in op het bedrijventerrein De Prijkels in Deinze en verhuist zo de afdeling ‘Zetel West’ van een te klein kantoor in Gent naar een groter bedrijfsgebouw in Deinze. Hiermee wilt het bouwbedrijf zich definitief verankeren in Oost- en West-Vlaanderen. Het nieuwe gebouw biedt de ruimte om de klanten nog beter te bedienen, daarnaast beschikt het pand over een eigen magazijn met buitenopslag, waar er plaats is voor de groeiambities van het bedrijf.

Definitieve verankering in Oost- en West-Vlaanderen

Mathieu Gijbels is een Limburgs b2b bouwbedrijf gespecialiseerd in bedrijfs- en kantoorbouw. Als ‘voordenkend’ bouwbedrijf biedt Mathieu Gijbels voor iedere bouwbehoefte een oplossing: van nieuwbouwrenovatie tot en met service en onderhoud en dit voor diverse projecten in verschillende segmenten en dat over heel België, Zuid-Nederland en Noordrijn-Westfalen. In 2016 opende het bedrijf 2 nieuwe vestigingen, waarvan 1 in Gent, dat gedoopt werd tot ‘Zetel West’.

“Door de jaren heen hebben we al mooie relaties opgebouwd met klanten en architecten in Oost- en West-Vlaanderen. We merken dat onze werkwijze ‘bouwen in bouwteam’ en expertise in bedrijfs- en kantoorbouw erg gewaardeerd worden, hetgeen zich vertaalt in de mooie projecten die we toegewezen krijgen. Zo realiseren we ongeveer 20% van onze projecten in Oost- en West-Vlaanderen.” Vertelt David Leroy, commercieel directeur bij Mathieu Gijbels.

Om zich steviger te verankeren en verder te groeien in Oost- en West-Vlaanderen, besloot het bouwbedrijf om te investeren in de toekomst en hun te kleine kantoor in Gent te verlaten voor een 4 keer zo groot bedrijfsgebouw op het bedrijventerrein De Prijkels in Deinze. Want, naast verschillende kantoorruimtes, beschikt het gebouw ook over een eigen magazijn, buitenopslag, keuken en privéparking. “Door de tussenopslag van basismaterialen kunnen.” Besluit David Leroy.

Mathieu Gijbels trakteert nieuwe buren op chocolade

Om hun komst op het bedrijventerrein aan te kondigen, trakteerde Mathieu Gijbels een 200-tal bedrijven in Deinze op chocolade. “Dat deden we door een brievenbusdoos op te sturen naar bedrijven in de buurt. In die doos bedanken we ns te verwelkomen in Deinze en zit er een ‘waardevol’ cadeau in, namelijk pralines met de 6 waarden van Mathieu Gijbels op. Op deze manier willen we onze buren kennis laten maken met Mathieu Gijbels en de geven om ons team Zetel West te leren kennen.” Vertelt Andy Van den Steen, bouwadviseur bij Mathieu Gijbels.

Bouwbedrijf Mathieu Gijbels investeert miljoen in uitbreiding eigen plooihal en machinepark

gijbes
Lees het gehele artikel

Bouwbedrijf Mathieu Gijbels heeft als missie: ‘wij nemen uw bouwzorgen over’. Eind 2021 mocht het bedrijf haar eigen bouwdroom realiseren: het vergroten van hun plooihal met 385m² en het uitbreiden van hun machinepark én aanbod. Tegelijk volgde er een forse investering om de medewerkers te ontzorgen van fysiek zwaar werk. De oplevering gebeurde in november, waarna de nieuwe plooibank en fiber lasersnijmachine tot 6 meter in het splinternieuwe gedeelte hun plek kregen. Voor deze investering trok het bouwbedrijf een miljoen euro uit. 

Investeren in eigen productie

Mathieu Gijbels staat bekend om zijn bedrijfs- en kantoorbouw. Met meer dan 320 medewerkers werken ze iedere dag aan de bouwdromen van hun klanten. Naast kantoren in Oudsbergen, Deinze en Nijvel, beschikt het bedrijf over 3 eigen productieafdelingen. “De eerste is Gijmacon Aluminium Constructies waar ramen, deuren en gevels geproduceerd worden. Daarnaast zijn er 2 ateliers van Gijmacon: het staalatelier in Ellikom – Oudsbergen en het Plooi- en Knipatelier in Opglabbeek – Oudsbergen.” Vertelt Jos Boonen, manager plooiafdeling Mathieu Gijbels. “Voor die laatste zien we extra mogelijkheden op de markt en besloten we om te investeren in onze eigen productie. Zo kochten we een nieuwe plooibank met meer mogelijkheden, ergonomischer voor de medewerkers en nog veiliger. Daarnaast haalden we een voor ons nieuwe machine in huis: een fiber lasersnijmachine die tot 6 meter lang, 1,5 meter breed en 15 millimeter dik dan snijden.”

Mathieu Gijbels investeerde in deze uitbreiding €1.000.000. “Deze investering deden we om onze eigen mensen te ontzorgen van zwaar intensief werk. De lasersnijmachine snijdt alles uit, waardoor wij niet meer de zware platen moeten dragen om te ‘knippen’, dit doet de laser namelijk zelf inclusief gaten en uitsparingen.  Met onze extra investering in een nieuw hefsysteem kunnen onze Voordenkers zich focussen op ander, minder belastend, werk en kunnen we ook meer werk verrichten in dezelfde tijdspanne als voor de investering.” Sluit Jos af.

Dankzij de aankoop van de gloednieuwe fiberlaser kan het bouwbedrijf de ontwerpen van haar klanten, voornamelijk industriebouwers en metaalwerkers, realiseren met kortere doorlooptijden en een flexibelere productie.

Ontdek hier meer over onze Plooihal en nieuwe Fiber lasersnijmachine!
MEER INFO