Tagarchief: meerwaarde

Innovatieve renovatiespecialist mikt op win-winsituaties voor alle partijen

renotec-03-kopieren
Lees het gehele artikel

Bij heel wat appartementsgebouwen en kantoren wordt het balkon geteisterd door vochtproblemen en betonschade. Maar niet alleen de balkons, ook de integrale buitenschil van een gebouw krijgt het vaak hard te verduren. Dergelijke renovatieprojecten zijn voer voor specialisten zoals Group Renotec, dat met zijn divisie Energetische Renovatie voor een integrale aanpak kiest, waardoor het gebouw ‘gezonder’ én energetischer de toekomst tegemoet kan gaan. “‘Renovating for the future’ is dan ook niet voor niets onze slagzin”, klinkt het.

“In het verleden werd er niet altijd gewerkt met de meest geschikte materialen en technieken. Hierdoor verkeren heel wat balkons en parkeerdaken in slechte staat, met scheuren, waterinsijpeling, betonrot en andere euvels tot gevolg”, vertelt John Van Vooren, directeur van de divisie Energetische Renovatie bij Group Renotec. “Wij bij Group Renotec nemen deze projecten integraal onder handen en kiezen omwille van de kwaliteit en de betrouwbaarheid zo veel mogelijk voor een uitvoering in eigen beheer, met eigen personeel en materiaal.”

G1018002 Camilo Torres - foto’s

John Van Vooren: “Omwille van de kwaliteit en de betrouwbaarheid kiezen we zo veel mogelijk voor een uitvoering in eigen beheer, met eigen personeel en materiaal.”

 

Energiebesparing, comfort én meerwaarde

Een aantal van de huidige projecten waar Renotec aan werkt zijn onder andere Residentie Hansa in Merksem, Green Park in Berchem en Camilo Torres in Leuven. “De eerste uitdaging bij dergelijke projecten is iedereen bewustmaken van de nood aan renovatie. Op dat ogenblik moeten we mensen overtuigen om het verhaal op lange termijn te bekijken. Het uiteindelijke doel van energetische renovaties is energiebesparing, maar ook – en dat mag niet vergeten worden! – het verhogen van het comfort voor de bewoners én de (meer)waarde van hun eigendom”, legt John Van Vooren uit. “De tweede uitdaging is dan het financieringsverhaal. En ook in dat opzicht probeert Renotec mee te denken. Samen met
alle betrokkenen starten we een voortraject en worden er verschillende scenario’s uitgewerkt en geëvalueerd.”

Win-winsituatie voor alle partijen

“Ik heb soms het gevoel dat de markt actiever op zoek is naar oplossingen en dat de overheid achterophinkt. Na het opstellen van de regelgeving is het volgens mij de taak van de overheid om de energetische renovatiegolf te versnellen en op tempo te houden”, aldus Van Vooren. “Bij Renotec
willen we wél dat stapje verder gaan en zoeken we graag mee naar innovatieve concepten die een win-winsituatie voor alle partijen creëren. In 2016 introduceerde Renotec daarom het concept Renocom, een unieke a-tot-z-renovatieformule waarbij er slechts één contactpersoon is voor het ontwerp, de bouw, de financiering én het onderhoud. Hierbij worden de eigenaars en de bewoners maximaal ontzorgd, waardoor dergelijke ingrijpende verbouwingen zeer vlot kunnen verlopen. Deze formule zorgt voor tijdswinst, een betere opvolging, minder fouten, betere en vaste prijzen en een maximaal comfort voor de klant.

residentie-hansa-kopieren

“We blijven zoeken naar de meest betaalbare, energiezuinige, snelle én innovatieve manier voor gevel- en balkonrenovatie”, verzekert John Van Vooren.

 

Weekrenovatie

“Een ander project waar we zeer trots op zijn, is onze weekrenovatie”, zegt Van Vooren. “Het concept is gebaseerd op twee doelstellingen. De eerste doelstelling is om woningrenovaties zo snel mogelijk uit te voeren. Huurders willen het liefst zo snel mogelijk terug naar hun woning. En voor de sociale huisvestigingsmaatschappij betekent dit dat ze geen inkomsten verliezen. Bovendien kan er voor een gefaseerde projectaanpak gekozen worden, waarbij de verschillende woningen één voor één afgewerkt worden. Hierdoor vermijd je dat volledige wijken leeg komen te staan. Het tweede doel is de enorme energiebesparing. De normen worden steeds strenger, en dat vraagt ingrijpendere oplossingen. In het kader van het eerste proefproject hebben we een sociale woning van de huisvestigingsmaatschappij De Ideale Woning op amper één week tijd volledig gerenoveerd. Een zeer indrukwekkende prestatie, zeker als je weet dat deze woning nu volledig voldoet aan de EPB-eisen van 2050.”

Blijven innoveren

“En uiteraard zal het daar niet bij blijven”, benadrukt Van Vooren. “Bij Renotec blijven we zoeken naar de meest betaalbare, energiezuinige, snelle én innovatieve manier voor gevel- en balkonrenovatie. We participeren actief in een aantal Flux50-projecten, waarbij we samen met verschillende partners op een vernieuwende manier renovatieprojecten aanpakken. Er zitten nog interessante projecten in de pijplijn, dus kom volgend jaar nog maar eens terug voor een nieuw interview!”  

De meerwaarde van het EPC (+)

tool-2222458-kopieren
Lees het gehele artikel

De lente is in aantocht. Het ideale seizoen om je woning te verkopen of op zoek te gaan naar een nieuwe woonst. Waren kooplustigen vroeger vooral geïnteresseerd in een grote tuin of een dubbele garage, dan durven toekomstige eigenaars vandaag ook meer en meer te informeren naar de energieprestatie van een woning.

EPC

Het nieuwe EPC+: in plaats van een getal, krijgt elke woning voortaan een kleurenlabel.

 

Op dat vlak brengt 2019 goed nieuws. Het nieuwe Energieprestatiecertificaat (dat lange tijd werd aangekondigd als EPC+) is beschikbaar. Het plusje is weggevallen in de benaming, maar de meerwaarde die het nieuwe EPC te bieden heeft, is onmiskenbaar. Wie zijn woning te huur of te koop zet, moet een Energieprestatiecertificaat kunnen voorleggen. Een EPC dat minder dan tien jaar geleden is opgemaakt, blijft geldig. Maar ook dan valt te overwegen om het volgens de nieuwe methodologie te laten opmaken. De meest in het oog springende vernieuwing is het energielabel dat de energieprestatie van je woning weergeeft, vergelijkbaar met het energielabel bij elektrotoestellen. In plaats van een getal, krijgt elke woning voortaan een kleurenlabel, gaande van rood (F, een energievretende woning) over oranje (E-D), geel (C-B) naar groen (A, een extra energiezuinige woning). Zelfs A+ behoort tot de mogelijkheden. In dat geval heb je een woning die energie ‘oplevert’. Het nieuwe EPC vermeldt ook hoe de energieprestatie van jouw woning zich verhoudt tot het gemiddelde van jouw woningtype.

Maar daar blijft het niet bij. In het document vindt de (toekomstige) woningeigenaar punt voor punt terug hoe hij zijn woning energiezuiniger kan maken en welke ingrepen (dak, ramen en deuren, muren, vloeren, ruimteverwarming, installaties …) de energieprestatie kunnen verbeteren. Met een raming van de mogelijke kostprijs en handige tips over de beste volgorde.

Naast de Woningpas, die fungeert als het digitale paspoort van je woonst, krijg je met het nieuwe EPC nu ook een energiehandleiding bij je woning. Het document toont het groeipad aan om je woning energiezuiniger te maken, met een beter label tot gevolg. De Vlaamse beleidsmakers zijn ervan overtuigd dat wie een klare kijk heeft op timing kostprijs en verbetertrajecten sneller geneigd is om tot actie over te gaan.

EPC

Het nieuwe EPC toont het groeipad aan om je woning energiezuiniger te maken, met een beter label tot gevolg.

 

Naast extra handige tools voor de burger, heeft de Vlaamse overheid nog meer maatregelen klaar die de woningeigenaars zullen aanzetten tot renovatie. In het Vlaamse Energieplan 2021-2030 is afgesproken dat een woning die vanaf 2021 wordt aangekocht binnen de vijf jaar aan minstens drie van de zes maatregelen moet voldoen: dak-, muur-, vloerisolatie, superisolerend glas, een condensatieketel van maximum vijftien jaar oud en/of een hernieuwbare energieboiler (warmtepomp- of zonneboiler).

Eén en ander zorgt er ook voor dat aannemers en installateurs er zeker van mogen zijn dat er ook de komende jaren veel werk op hen afkomt. Ze doen er ook goed aan de wetgeving en technologische evoluties op de voet te volgen. Komen er warmtenetten in een woonwijk? Is een warmtepompboiler, waar sinds kort een nieuwe premie voor bestaat, mogelijk of kies je toch best voor een zonneboiler? De overheid zit niet stil, de technologie evolueert, de burger is meer en meer geïnformeerd … U volgt toch ook?