Tagarchief: MetiFix

Van Borgerstein naar Borgerwijk 

IMG_1687_0001
Lees het gehele artikel

Het historische domein in Sint-Katelijne-Waver waar vzw Borgerstein het levenslicht zag, wordt getransformeerd naar een open en uitnodigende groene wijk. Zorgverlening blijft de rode draad, maar ook wonen, werken en beleven krijgen er een plaats. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan fase 1, die de bouw van vier volumes omvat. Ondanks hun sterk uiteenlopende vormgeving is het totaalplaatje toch een complementair geheel. Dit is het resultaat van een uitgekiende architectuur waarin dezelfde bouwmaterialen en een verbindende luifelstructuur centraal staan.

De vorm van de gebouwen is afgestemd op de bewoners. Zo is er een mooie binnentuin ingericht in het woonzorgcentrum.

De site aan de Kapelweg in Sint-Katelijne-Waver heeft een rijke geschiedenis. Tot in 1965 was dit de heimat van priesters in opleiding. Na enkele jaren van leegstand werd het Sint-Jozefseminarie gekocht en opgeknapt door vzw Borgerstein dat er een zorgcentrum voor ouderen en mensen met een mentale beperkingen van maakte. Het was de start van een succesverhaal, want vandaag stelt Borgerstein zeshonderd mensen tewerk op meerdere sites. Omdat de organisatie blijft groeien, besloot ze in 2017 te investeren in extra huisvestiging voor ouderen en mensen met een beperking. Bedoeling was een gevarieerd woonlandschap te creëren waar zorgbehoevenden in harmonie met andere mensen leven. Om dit te realiseren, ging de vzw een partnership aan met de ontwikkelingsmaatschappij Bergesteyn en de tijdelijke vereniging CORES Development – Vanhout Projects. Het zorggedeelte met vier volumes, dat door Borgerstein zelf wordt gefinancierd, zal binnenkort worden opgeleverd. De bouw van een appartementencomplex is intussen gestart.    

De vier gebouwen zijn met elkaar verbonden door middel van een luifelstructuur die in de omgevingsaanleg is geïntegreerd.

Vier gebouwen, één geheel

Het grootste en prominentste gebouw is een woonzorgcentrum van 7.900 m², waar de 120 kamers verdeeld zijn over drie bouwlagen. Aan de linkerkant bevindt zich het kloppende hart van de campus: een volume met drie bouwlagen dat de administratie, het onthaal, een grootkeuken en een wasserij huisvest. Daarachter bevinden zich nog twee kleinere gebouwen met respectievelijk drie en twee niveaus, bestemd voor mensen met een verstande-lijke of fysieke beperking. “Interessant is de vorm, die in elk volume specifiek op de bewoners is afgestemd”, vertelt Zeger Nys, een van de projectleiders van Vanhout, de hoofdaannemer die de werken op de werf Borgerstein van a tot z realiseert. “Extra voordelen zijn dat de oppervlakte van de site op deze manier optimaal is benut en dat er een vloeiend circulatieplan ontstond. De vier gebouwen zijn bovendien met elkaar verbonden door middel van een luifelstructuur die in de omgevingsaanleg geïntegreerd is. Dit creëert een visuele uniformiteit die nog wordt versterkt door de gevelmaterialen. Metsel-werk met lichtgele/beige bakstenen en wit gebroken betonsteen wordt afgewisseld met witte gevelpleister en een Thermowood-gevelbekleding. 

Duurzaam project 

De structuur van de vier gebouwen bestaat grotendeels uit prefabelementen: wanden uit kalkzandsteen, prewanden, voorgespannen welfsels … Enkel de bovendakse technische lokalen bestaan uit een staalstructuur met geprofileerde staalplaatafwerking die in helling ligt. “De keuze voor maximale prefabricage liet ons toe om het project erg snel te realiseren”, aldus Zeger Nys. “We zijn in augustus 2019 gestart met de voorbereiding en hopen eind september 2021 te kunnen opleveren. Hiermee spelen we in op de vraag van de bouwheer om de investering zo snel mogelijk te benutten. Een andere vereiste was energiezuinig bouwen, wat we hebben gerealiseerd via een combinatie van hoogwaardige isolatie, een BEO-veld en PV-panelen. De werf Borgerstein is het etiket ‘uitdaging’ waardig vanwege de complexiteit, het strakke schema en het feit dat vier gebouwen op een relatief kleine oppervlakte quasi gelijktijdig moesten worden afgewerkt.”    

All-Archeo – Archeologisch onderzoek

Bij de renovatie en uitbreiding van Borgerstein resulteerde een administratieve verplichting uiteindelijk in een doorgedreven archeologisch onderzoek. “De archeologienota die nodig was om een vergunning aan te vragen, wees uit dat het terrein archeologisch potentieel had”, vertelt Natasja Reyns, zaakvoerder van All-Archeo (Bornem). “We kregen de opdracht om een landschappelijk boor- en proefsleuvenonderzoek uit te voeren. Daarbij stootten we op de resten van een middeleeuwse woonstalhoeve.” Vooraleer de werken mochten starten, moesten er opgravingen gebeuren. Hierbij ontdekte All-Archeo resten uit zowel de middeleeuwen als de metaaltijden. “Deze vinden aansluiting bij eerder gekende archeologische waarden in de omgeving”, verduidelijkt Natasja Reyns. “Onze unieke vondsten helpen om meer inzicht te krijgen in de menselijke occupatie van de regio in het verleden. Net dat maakt ons werk zo waardevol. Het hoeft dan ook geen betoog dat we bijzonder blij zijn dat we dit project toevertrouwd kregen en dat we de inhoud van de archeologienota daadwerkelijk hebben kunnen staven.”

Metifix – Blowerdoortesten

Zorggebouwen bevatten veel meer technische leidingen en kanalen die de luchtdichte schil doorkruisen dan pakweg scholen of kantorencomplexen. Verhoudingsgewijs zijn er ook meer toegankelijke buitendeuren. Dat zorgt ervoor dat het behalen van goede luchtdichtheidsresultaten niet zo evident is. Toch was dit een cruciaal aandachtspunt bij de bouw van de vier volumes op de Borgerstein-site. Daarom werd Metifix ingeschakeld om er blowerdoortesten uit te voeren. “Nadat we met EPB Lipa tien jaar lang de klemtoon op EPB-verslaggeving hadden gelegd, besloten we in 2019 onze focus uit te breiden”, vertellen zaakvoerders Patrick Brants en Lien Van Droogenbroeck. “Sindsdien gaan we verder onder de naam Metifix, een bedrijf dat zich toelegt op luchtdichtheids- en thermografische metingen.” Borgerstein blijkt bijzonder goed uit de blowerdoor-testen te komen. “De resultaten van om en bij de v50=2m³/hm² zijn excellent te noemen. Qua luchtdichtheid werd de ambitie om BEN-gebouwen op te leveren dus zeker waargemaakt”, besluiten de zaakvoerders van Metifix.

Elektriciteitswerken Gielen – Elektrische installaties

Een belangrijke uitdaging in het Borgerstein-project was het afstemmen van de elektriciteitswerken op de verschillende doelgroepen van de vier gebouwen. Dat de installaties gefaseerd moesten worden opgebouwd en aangesloten, maakte de uitdaging er alleen maar groter op. Vandaar dat werd uitgekeken naar een firma met de nodige expertise en ervaring. De keuze viel uiteindelijk op Elektriciteitswerken Gielen, een middelgroot installatiebedrijf voor de utiliteitsbouw uit Lommel. “Hard werken in combinatie met vakmanschap, een no-nonsense-instelling, een goede organisatie en kwalitatieve resultaten hebben ons bedrijf grootgemaakt”, vertelt projectleider Gunther Luyckx. “Bovendien is een erg goede prijs-kwaliteitsverhouding toch wel kenmerkend voor onze business. Met een team van een veertigtal mensen focussen we ons voornamelijk op overheidsopdrachten. We hebben al heel wat interessante projecten gerealiseerd, maar Borgerstein spant qua omvang en complexiteit de kroon. Dankzij intensieve vergaderingen, wekelijkse leanplanningen, een goede communicatie met alle partijen en de gedrevenheid van het hele bouwteam zijn we glansrijk in onze missie geslaagd, en dat binnen de vooropgestelde deadline en het beoogde budget.”

Vossal – Aluminium schrijnwerk

Het aluminium schrijnwerk maakt het architecturale plaatje van Borgerstein compleet, vooral dankzij de kwalitatieve uitvoering met oog voor detail. Dit geslaagd stukje vakmanschap is toe te schrijven aan Vossal uit Beerse, een familiebedrijf dat zich sinds 1978 specialiseert in de realisatie van aluminium ramen, deuren, en gordijngevels. “We werken nog steeds voor de particuliere markt, maar richten ons eveneens op grotere projecten, zoals een recente nieuwbouw voor het UZ Antwerpen, appartementencomplex De Heern in Herentals, City Campus in Anderlecht en dus ook Borgerstein in Sint-Katelijne-Waver”, aldus bestuurder Hans Eysermans. “Hier konden we al onze expertise demonstreren, want we produceerden en plaatsten 3.600 m² buitenschrijnwerk in de vorm van aluminium ramen, deuren en gordijngevels, inclusief 21 rolluiken en 314 zonwerende screens. De allergrootste uitdaging bestond erin om alle details van het schrijnwerk af te stemmen op het plaatwerk, de gevelbekleding en de zonwering. Maar dankzij een grondige voorbereiding, gedetailleerd tekenwerk en een intensieve samenwerking met de hoofdaannemer is alles vlot verlopen.”  

Zoektocht naar optimale luchtdichtheidsmeting in herbestemd klooster

img_4685-kopieren
Lees het gehele artikel

Veertig erkende assistentiewoningen met dienstverlening op maat in het gerestaureerde, herbestemde en uitgebreide Recolettenklooster in het centrum van Halle: dat is Residentie ’t Convent in een notendop. Dit vooruitstrevende project toont aan dat beschermd erfgoed ook in onze hedendaagse samenleving een belangrijke rol kan spelen. Al was het gezien de sterke verwevenheid met het bestaande gedeelte geen sinecure om een adequate luchtdichtheidsmeting uit te voeren in de nieuwbouwvleugel …

Het voormalige Recolettenklooster, dat lang bevolkt werd door de Minderbroeders Conventuelen, is niet weg te denken uit het karakteristieke stadsgezicht van Halle. Het imposante gebouw is dan ook beschermd, al wil dat gelukkig niet zeggen dat het veroordeeld is tot een bestaan als ‘lege doos’. Integendeel: het klooster is op een uiterst respectvolle manier omgetoverd tot een complex met veertig assistentiewoningen, waarvan er 28 zijn ondergebracht in het gerestaureerde gedeelte en twaalf in een nieuwe vleugel. Deze laatste is tegen het bestaande geheel gebouwd en sluit aan op kloostertuin.

Een moeilijkheid bij de luchtdichtheidsmeting was dat oud en nieuw naadloos in elkaar overlopen en dat er dus geen sprake is van een strikte ‘scheidingslijn’.

 

Geen strikte scheiding tussen oud en nieuw

Ook een complex met een sterke historische grondslag als Residentie ’t Convent moet voldoen aan de hedendaagse normen. Vandaar dat specialist Metifix onlangs een blowerdoortest uitvoerde om het luchtdichtheidsniveau in de nieuwbouwvleugel te bepalen. “Een moeilijkheid hierbij
was dat oud en nieuw naadloos in elkaar overlopen en dat er dus geen sprake is van een strikte ‘scheidingslijn’. De gangen van het gerenoveerde klooster zijn doorgetrokken in de nieuwbouw, waardoor we een groot deel van het bestaande volume mee in rekening moesten brengen”, vertelt zaakvoerder Patrick Brants. “Uiteindelijk kwamen we uit op een v50-waarde van 4,63 m³/h.m², wat gezien de aard van het project een goed resultaat is. De grootste luchtlekken situeerden zich ter hoogte van de aansluiting tussen het bestaande en het nieuwe gedeelte en de lift in het gerestaureerde klooster.”

Extra vermogen voorzien

Metifix voert wel vaker luchtdichtheidsmetingen uit in seniorenflats die aansluiten op bestaande gebouwen en was dus niet aan zijn proefstuk toe. “In dergelijke situaties is het telkens een zoektocht – in overleg met de bouwheer, de architect en de EPB-verslaggever – naar de ideale manier om de meting uit te voeren, zodat je het luchtdichtheidsniveau van zo’n uitbreiding adequaat kan inschatten. Het vinden van het ‘optimum’ is een kunst op zich. Gelukkig hebben we daar intussen al de nodige ervaring mee”, geeft Patrick Brants aan. “Aangezien we op voorhand nog niet wisten wat de exacte meetzone zou zijn, hadden we in Residentie ’t Convent extra vermogen voorzien, in de vorm van vier blowerdoortoestellen met een vrij hoog debiet van 13.500 m³/h bij 50 Pa (in totaal 54.000 m³ bij 50 Pa). Zo konden we ook snel de eventuele lekken en ongewenste luchtstromen opsporen. Uiteindelijk bleken drie toestellen te volstaan om de eigenlijke luchtdichtheidsmeting uit te voeren.”   

Scheepvaartpolitie Antwerpen | Gunstige blowerdoortest, maar verdere optimalisatie mogelijk

epb-metifix-5
Lees het gehele artikel

In het nieuwe gebouw van de Antwerpse scheepvaartpolitie voerde specialist Metifix uit Oudegem de nodige inspecties uit met infraroodcamera en een blowerdoortest. “Onze metingen bevestigden dat de buitenschil van het gebouw zeer luchtdicht is”, verklaart bedrijfsleider Patrick Brants. 

“De eis was dat het luchtlekdebiet onder de 6 m³/h/m² bij 50 Pa zou blijven. Onze meting kwam een fractie boven de 3 m³/h/m² bij 50 Pa uit. We konden ook vaststellen dat het resultaat nog veel gunstiger had kunnen uitvallen: tijdens de meting waren de ‘blue kits’, de verluchtingskleppen bovenaan in de liftschachten, immers nog niet geplaatst. Ook de sluitsystemen op de buitendeuren waren tijdens onze meting nog niet geïnstalleerd, waardoor deze deuren nog niet waren afgeregeld. Dat had nog meer verschil kunnen maken, met een resultaat ruim onder de 3 m³/h/m².” 

De blowerdoortest leverde uitstekende resultaten op.

Groot en klein

Metifix voerde eerder al luchtdichtheidsmetingen uit in onder meer de campus Zuid en de Kunstencampus van de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen, in het Ambulant Centrum van UZ Gasthuisberg in Leuven, bij Barco in Kortrijk, in het Zorghotel van het Rode Kruis in Zuienkerke, in de Astro Tower in Brussel, in het zwembad van Temse en in het hoofdkantoor van Cordeel (eveneens in Temse). “Maar we hebben ook alles in huis om de luchtdichtheid van kleine gebouwen en ruimtes te meten”, aldus Brants.

Aanbod wordt uitgebreid

“We zijn gestart als EPB-verslaggever en hebben ons gaandeweg meer en meer toegelegd op metingen”, zegt Brants’ echtgenote en medezaakvoerster Lien. “Vanaf dit najaar nemen we ook bouwakoestische metingen op in ons aanbod. Dergelijke metingen vallen vaak samen met blowerdoormetingen. Voor opdrachtgevers is het zeer interessant om beide metingen te laten uitvoeren door één partij. Daarnaast keuren we ook rioleringen.”     

 

Meer services onder nieuwe naam

lipa1-kopieren
Lees het gehele artikel

Onder de nieuwe naam MetiFix ontpopt EPB Lipa zich tot een partner die verder gaat dan enkel EPB-verslaggeving en blowerdoortesten. Klanten kunnen er voortaan nog sneller terecht voor luchtdichtheidstesten en tal van andere meet- en keuringsprocessen. Op die manier beschikt de bouwwereld over één enkel contact voor alle metingen in een gebouw.

EPB Lipa

Al snel werd de service aangevuld met infraroodthermografie om verliezen in verwarmingsinstallaties en koelcellen te bepalen.

 

Sinds zijn oprichting in 2009 verwierf EPB Lipa een stevige reputatie op het vlak van EPB-verslaggeving. “Dit heeft onder meer te maken met het feit dat we tijdens de werken advies verlenen en controleren of de gebruikte materialen en technieken stroken met de initiële berekeningen”, vertelt zaakvoerder Patrick Brants. “Van meet af aan hebben we ook blowerdoortesten aangeboden om de aanwezigheid van luchtlekken, koudebruggen, warmteverliezen of vochtproblemen te detecteren. Al snel hebben we deze service aangevuld met infraroodthermografie om verliezen in verwarmingsinstallaties en koelcellen te bepalen. In combinatie met de service van veiligheidscoördinator en energieaudits zorgde dit alles voor een gestage groei van de firma, maar ook voor het besef dat we onze klanten nog met veel meer tot dienst zouden kunnen zijn. Vandaar de beslissing om onze activiteiten verder uit te breiden.”

Naam illustreert ambities

EPB Lipa

Hoewel EPB-verslaggeving nog steeds een belangrijke pijler van de onderneming blijft, wil het management toch eerder het accent op de nieuwe diensten leggen. Om dit te benadrukken, activeerde het onlangs de bijkomende handelsbenaming Metifix. “Deze naam dekt de lading van onze kennis en kunde veel beter”, vertelt Patrick Brants. “Hij toont aan waarin we verder willen groeien. Momenteel zijn we ons team immers aan het uitbreiden met dynamische medewerkers. Voorts willen we nog andere soorten metingen aanbieden, zoals luchtdichtheidsmetingen van ventilatiekanalen. En vanaf dit voorjaar kunnen klanten eveneens bij ons terecht voor keuringen van rioleringen en drinkwater, die we zowel voor de residentiële als niet-residentiële markt uitvoeren.”