Platform voor de bouw
“Akoestisch isoleren vergt kunde én creativiteit”
Isolteam is geregeld actief in woningen en appartementsblokken, maar ook in andere gebouwen zoals sporthallen.

“Akoestisch isoleren vergt kunde én creativiteit”

Nu we door de voortschrijdende verstedelijking alsmaar dichter bij elkaar wonen en we tijdens de coronacrisis nog meer tijd binnen hebben moeten doorbrengen, is akoestiek voor veel bouwheren een paar treden gestegen op de prioriteitenladder. Dit vertaalt zich ook in de normering en de dagelijkse bouwpraktijk. Zo realiseert Isolteam significant meer akoestische isolatieoplossingen dan enkele jaren geleden. “Een positieve tendens, want op die manier kunnen we onze kennis ter zake nog beter tot uiting laten komen”, vertelt managing director Hendrik Snauwaert.

Er was een tijd dat Isolteam voornamelijk geconsulteerd werd voor het aanbrengen van thermische isolatie. Inmiddels ziet de situatie er enigszins anders uit, want als gespecialiseerde aannemer en deel van Groep IPCOM wordt deze gerenommeerde onderneming ook steeds vaker ingeschakeld voor de realisatie van akoestische isolatieoplossingen. “Al wordt dat niet altijd gescheiden benaderd, want sommige thermische isolatieoplossingen bevorderen meteen ook de akoestiek en vice versa. Maar los daarvan merken we wel dat er steeds meer vraag is naar specifieke akoestische materialen en toepassingen”, geeft Hendrik Snauwaert aan. 

“Bij geluidsisolatie maken we een onderscheid tussen lucht- en contactgeluid. Het resultaat is hetzelfde, maar de aanpak is anders”, zegt Hendrik Snauwaert.

Specialistenwerk

“Wat die akoestische isolatieoplossingen betreft, zijn er grosso modo twee types te onderscheiden, die elk een specifieke aanpak vergen: enerzijds geluidsisolatie voor het beperken van de overdracht van geluiden van de ene ruimte naar de andere (zowel van buiten naar binnen en vice versa als tussen twee ruimtes binnen in het gebouw), anderzijds isoleren ter verbetering van de akoestiek in de ruimte zelf”, legt Hendrik Snauwaert uit. “Bij geluidsisolatie maken we dan nog het onderscheid tussen lucht- en contactgeluid. Bij luchtgeluid worden de geluidsgolven voortgeplant door de lucht, bij contactgeluid gaan de trillingen doorheen het gebouw. Het resultaat is hetzelfde, maar de aanpak is anders. Als het te maken heeft met geluidsisolatie kunnen we het akoestisch comfort verbeteren aan de hand van verlaagde plafonds, voorzetwanden volgens het massa-veer-massasysteem, ontkoppelde vloeren, technische schachten die worden ingeblazen met glaswolvlokken (om bijvoorbeeld de geluiden van afvoerleidingen te dempen) … Gaat het om de akoestiek in de ruimte zelf, dan beperken we de nagalmtijd door een welbepaalde hoeveelheid geluiddempende en -absorberende materialen aan te brengen. Akoestiek is en blijft specialistenwerk waar je voeling mee moet hebben. Het zit ‘m soms echt in de details. Dankzij onze ruime praktijkervaring kunnen we niet alleen voor een piekfijne uitvoering zorgen, maar ook deskundig advies verschaffen. Kleine werkjes van enkele uurtjes schrikken ons niet af, net als grotere projecten die enkele weken in beslag nemen.”

Van kerk naar concertzaal

Sinds begin dit jaar gelden er in ons land nieuwe akoestische criteria voor woongebouwen, vanuit de noodzaak om de akoestische vereisten beter aan te passen aan de evoluerende geluidsbelasting (zowel binnen als buiten), het toenemende aandeel lichte bouwmethodes en de hogere verwachtingen van gebruikers inzake akoestische kwaliteit. “We zijn dus geregeld actief in woningen en appartementsblokken, maar ook in andere gebouwen komen we vaak over de vloer: sporthallen, scholen, kantoorcomplexen, kinderdagverblijven … Bovendien hebben we onlangs een bijzonder project uitgevoerd in het centrum van Brugge, waar de Heilige Familiekerk voortaan dienstdoet als concertzaal. Om de geluidsoverlast voor de buren te beperken, hebben we er een massa-veer-massaoplossing toegepast. We hebben de gebogen houten dakgewelven verzwaard en uitgerust met akoestisch dempende isolatie die eveneens het thermisch comfort bevordert. Zo hebben we op twee vliegen in één klap kunnen slaan, met dank aan onze ruime expertise ter zake. Kortom: akoestisch isoleren vergt kunde én creativiteit. Zelfs voor dergelijke uitdagende klussen mogen bouwheren, architecten en akoestische ingenieurs altijd bij ons komen aankloppen!”    

“Akoestiek is en blijft specialistenwerk waar je voeling mee moet hebben. Het zit ‘m soms echt in de details”, benadrukt Hendrik Snauwaert.

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details