Van links naar rechts : Mr. Koen Vande Walle, Mr. Luc Delacourt, Mr. Johan Van Hooreweghe.
02:51
08-02-2019

Column | Aansprakelijkheid van de aannemer voor de beschadiging van ondergrondse leidingen

Als een aannemer tijdens de uitvoering van werken kabels of leidingen beschadigt, zijn de gevolgen vaak niet te onderschatten. Naast de directe materiële schade aan kabels, leidingen en het materiaal van de aannemers, kan er ook sprake zijn van lichamelijke schade bij de betrokken werknemers en omwonenden en/of gevolgschade met een economische, veiligheids- en/of milieu-impact. Het is dan ook van belang dat er in de aannemingsovereenkomst specifiek wordt verwezen naar de onderzoeksverplichting van de aannemer. Het contract moet ook duidelijk bepalen dat de aannemer zich voldoende moet laten verzekeren.

Aansprakelijkheid ingevolge fout
De aannemer kan als gevolg van een fout

Bouwen aan Vlaanderen partners

Confederatie BouwP&V Panels