Platform voor de bouw
Bevolkingsgroei en sloop-heropbouw vergen half miljoen nieuwe woningen tegen 2035

Bevolkingsgroei en sloop-heropbouw vergen half miljoen nieuwe woningen tegen 2035

Embuild Vlaanderen roept op tot een ambitieuze aanpak van de wooncrisis in Vlaanderen. Volgens de sector stevenen we tegen 2035 af op een tekort van 500.000 woningen. Dat betekent dat er vanaf nu jaarlijks meer dan 45.000 nieuwe woningen dienen bij te komen. Dat tekort is het gevolg van onder meer de huishoudensgroei, de sloop van slechte woningen en de stijgende vraag voor andere doeleinden zoals studentenhuisvesting en tweede verblijven.  

“In het verleden onderschatten prognoses rond woonbehoeften systematisch de reële groei van huishoudens. Sinds jaar en dag is de woningmarkt in Vlaanderen bovendien inelastisch. Dat betekent dat het aanbod de vraag onvoldoende volgt”, zegt Marc Dillen, directeur-generaal van Embuild Vlaanderen.  

Sterke huishoudensgroei

Volgens de prognose van Statbel komen er tussen 2023 en 2035 in Vlaanderen 230.000 huishoudens bij. Gezinsverdunning zet zich bovendien door. De grootste groei is er bij eenpersoonshuishoudens, die toenemen met 153.000.

Sloop

In 2023 werden er in Vlaanderen bijna 14.000 vergunningen toegekend voor de sloop van residentiële gebouwen. Embuild Vlaanderen verwacht dat dit aantal de komende jaren zal toenemen. Veel woningen zijn niet aangepast aan de toekomstige woonnoden of kunnen onmogelijk voldoen aan de energiedoelstellingen. In dat geval is sloop en vernieuwbouw de enige oplossing. Bovendien gaat dat vaak gepaard met hogere dichtheden. Gemiddeld wordt een gesloopte woning vervangen door 2,2 wooneenheden.    

Andere doeleinden

Volgens een studie van het Departement Omgeving neemt het aantal woningen zonder domicilie in Vlaanderen toe. In 1992 ging het om 8,7 % van het woningbestand, in 2021 bedroeg dit 13 %. Vandaag komt dat overeen met 429.500 woningen waar geen domicilie is gevestigd. Woonvormen zoals studentenhuisvesting of tweede verblijven doen de vraag naar woningen toenemen.

Ambitieus plan

Embuild Vlaanderen onderstreept het belang van ambitieuze doelstellingen om tegen 2035 een toereikend aanbod aan kwaliteitsvolle en betaalbare woningen te realiseren in Vlaanderen. Het bijkomende woonaanbod zal voor een groot deel dienen te worden gerealiseerd dankzij kernversterking, vervangende nieuwbouw en opsplitsing van bestaande woningen. Zo kunnen op de beperkte beschikbare ruimte hogere dichtheden worden bereikt. De bouwfederatie vraagt daarom aan de volgende Vlaamse regering om in overleg met de lokale besturen een plan op te maken rond betaalbaar wonen om aan de hoge woonnoden tegemoet te komen.

Wat is nodig tegen 2035?

– Vang de huishoudensgroei op met 230.000 nieuwe woningen.
– Vervang gesloopte woningen met 182.000 tot 240.000 woningen.
– De vraag naar woningen zonder domicilie zoals tweede verblijven en studentenhuisvesting, neemt toe met 30.000 woningen.
–> Bijgevolg zijn er tot 500.000 nieuwe woningen nodig om tegemoet te komen aan de woonbehoefte tegen 2035 
– Renoveer een miljoen woningen tot label A in overeenstemming met de doelstelling volgens het energie- en klimaatplan.    

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details