Platform voor de bouw
Producten

Welke BIM-software gebruiken architecten?

Ontvangst model kopiëren
Elke BIM-software heeft voor- en nadelen. Sommige architectenbureaus combineren dan ook meerdere oplossingen.

Tekst | Rik Neven

Beeld | Redactiebureau Palindroom, BIMtonic

12 maart 2021 Leestijd 8 minuten

Deel dit artikel

Terwijl vier jaar geleden slechts 18 % van de architecten ervaring had met BIM, is dat in 2020 bijna verdrievoudigd tot 50 %. Een van de moeilijkste aspecten als je van start wil gaan met BIM is de keuze van de software. Elk programma heeft immers voor- en nadelen. Heel wat bureaus combineren dan ook meerdere oplossingen. Uit de enquête bleek alvast dat er in dit opzicht grote regionale verschillen bestaan. 

Revit haalt de hoogste score met 35 %, gevolgd door SketchupPro (32 %) en AutoCAD (30 %). Daarnaast zijn er nog twee systemen die een score boven de 20 % halen: Vectorworks (24 %) en Archicad (21 %). Tot slot is er nog BIMcollab (8 %), dat tot dezelfde familie behoort als Archicad, maar specifiek gefocust is op een multidisciplinaire samenwerking tussen de verschillende bouwpartners.

Bij geen enkele vraag in de enquête lopen de antwoorden per segment zo sterk uit elkaar als bij de keuze van de BIM-software, zowel qua leeftijd als qua regio en grootte van het bureau, en iets minder voor de sector waarin het bureau actief is. Hou er wel rekening mee dat de segmenten iets te klein zijn om waterdichte conclusies te kunnen trekken. Toch zijn er enkele duidelijke verschillen waar we moeilijk omheen kunnen.

Antwoord op de vraag welke BIM-software de respondenten gebruiken.

Leeftijd

De jongste generatie heeft gemiddeld het hoogste aantal programma’s gebruikt. Vectorworks is met 32 % marktleider bij de oudste generatie, maar de populariteit zakt naargelang de leeftijd afneemt. Bij de jongste generatie zakt Vectorworks naar de vijfde plaats met 20 %. Die afwijkende scores hebben voor de oudere architecten wellicht te maken met traditie. Vroeger, voor het ‘bimmen’ doorbrak, was Vectorworks erg in trek bij architecten en veel architecten zijn dit blijven gebruiken, ook toen ze overschakelden
op BIM.

Revit scoort op zijn beurt duidelijk beter bij de jongere dan bij de oudere generatie. AutoCAD doet het vooral erg goed bij de allerjongste generatie, waar het met 49 % zelfs de meestgebruikte software is. De hoge score voor AutoCAD bij de jonge garde heeft wellicht te maken met de opleiding in de architectuurscholen, waar vaak met AutoCAD gewerkt word, waardoor veel beginnende architecten het programma beter onder de knie hebben dan de andere programma’s. Ook SketchupPro en Archicad doen het beter bij jonge dan bij oudere architecten, maar de verschillen zijn minder uitgesproken.

Wat het gebruik van BIM-software betreft, zijn er sterke regionale verschillen.

Regio

Ook in regionaal opzicht zijn de cijfers voor de verschillende programma’s heel uiteenlopend. Zo zien we dat Archicad bijzonder goed scoort in Limburg, waar het met 46 % de eerste plaats bekleedt. Vectorworks doet het hier ook merkelijk beter (43 %) dan gemiddeld (24 %). Revit komt in Limburg slechts op plaats 3 met 18 % – ongeveer de helft van zijn gemiddelde score in heel Vlaanderen.

Antwerpen blijkt daarentegen duidelijk een Revit-provincie te zijn. 56 % van de ‘bimmende’ Antwerpse architecten werkt met Revit. In Vlaams-Brabant haalt Vectorworks de hoogste score (44 %) en in West-Vlaanderen heerst AutoCAD (43 %).

Het is moeilijk te verklaren waarom er zulke grote regionale verschillen bestaan qua gebruik van BIM-software. De band met regionale vertegenwoordigers heeft daar allicht voor een groot stuk mee te maken. Dergelijke software wordt vaak aangekocht op basis van vertrouwen, en hierin spelen de vertegenwoordigers van de fabrikanten een belangrijke rol. Ook het onderwijs kan de cijfers beïnvloeden. Universiteiten of bepaalde bijscholingsorganisaties zweren meestal bij één type software. Ook de softwareleveranciers doen hun duit in het zakje. Zij organiseren regelmatig BIM-cursussen, waarbij de deelnemers gebruikmaken van hun software. Dergelijke opleidingen kunnen de architecten dus zeker in de richting van één specifiek BIM-programma sturen. Bovendien slaan die opleidingen vaak beter aan in de ene dan in de andere provincie en heeft ook dat doorgaans te maken met het netwerk van de vertegenwoordigers van de softwarefabrikanten. Hun impact mag absoluut niet onderschat worden.

Antwoord op de vraag hoe vertrouwd de respondenten zijn met BIM.

Grootte bureau

De grootte van het bureau blijkt evenzeer bepalend te zijn voor de keuze van de software. Bij eenmansbureaus zien we dat Vectorworks met 40 % duidelijk het meest in trek is, gevolgd door AutoCAD en SketchupPro. Dit laatste programma haalt dan weer de hoogste score bij bureaus met twee tot vijf werknemers. Bij bureaus vanaf zes werknemers neemt Revit de eerste plaats over.

Bij architecten die hoofdzakelijk particuliere woningen ontwerpen, is SketchupPro het meestgebruikte programma (31 %), op de voet gevolgd door AutoCAD (30 %) en Revit (29 %). In de utiliteitsbouw is de hoogste score voor Revit (54  %) en is er sprake van een vrij grote kloof met SketchupPro (34 %) en AutoCAD (29 %) als nummers 2 en 3.    

Whitebook gratis te downloaden

Dit artikel is een fragment uit het whitebook dat Redactiebureau Palindroom op 1 december 2020 publiceerde, waarin de resultaten van een enquête over de communicatie van en naar architecten onder de loep genomen worden. Er werden ook vragen gesteld rond de visie op en ervaring met labels, circulair bouwen en BIM. Geïnteresseerd in dit whitebook? Stuur dan een e-mail naar info@architectura.be of download het whitebook gratis via whitepaper.architectura.be.

Nieuwsbrief

Meld u aan om nieuws & updates te ontvangen.

Contact

Pieter-Jan Vansteelandt

Projectmanager

Benieuwd naar de mogelijkheden? Ik vertel u graag alles over onze samenwerkingspakketten.

0%

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details