Platform voor de bouw
De verplichte verzekering van de tienjarige aansprakelijkheid voor aannemers, architecten en andere bouwactoren

De verplichte verzekering van de tienjarige aansprakelijkheid voor aannemers, architecten en andere bouwactoren

Ingevolge de zogenaamde ‘Wet Peeters’ zijn sinds 1 juli 2018 naast architecten ook aannemers en ‘andere bouwactoren’ verplicht om een verzekering af te sluiten die hun tienjarige aansprakelijkheid dekt. Voor 1 juli 2018 gold deze verplichting enkel voor architecten. De verplichting voor de aannemers is van toepassing op elke aannemer die zich ertoe verbindt om een onroerend werk uit te voeren waarvoor de tussenkomst van een architect vereist is (bijvoorbeeld de dakwerker, de aannemer die funderingen plaatst, de plaatser van de ramen en deuren, de  aannemer chapewerken …). Met ‘andere bouwactoren’ wordt gedoeld op ingenieurs en studiebureaus. Bouwpromotoren ontspringen daarentegen de dans.

Aannemers, architecten, ingenieurs of studiebureaus zijn via deze verzekering gedekt voor de aansprakelijkheid – die kan oplopen tot tien jaar na de oplevering van de werken – voor alle ernstige gebreken die de stabiliteit, soliditeit of waterdichtheid van een gesloten ruwbouwwoning in gevaar brengen. De wet zorgt voor een betere bescherming van de bouwheer. Zo hoeft een bouwheer niet langer te vrezen voor een failliete aannemer die aansprakelijk wordt gesteld conform de tienjarige aansprakelijkheid en kan de bouwheer via de verzekeraar de schade recupereren.

De verzekering is weliswaar enkel verplicht voor de bouw of renovatie van een in België gelegen ‘woning’ die bestemd is voor bewoning, waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is afgeleverd na 1 juli 2018 en waarvoor de tussenkomst van een architect verplicht is. Volgende constructies vallen daar om verschillende redenen bijvoorbeeld niet onder: studentenkamers, kloosters, ziekenhuizen enzovoort.

Enkel de ‘tienjarige aansprakelijkheid’ moet verzekerd worden. Dit dekt schade tot een bedrag van minstens 500.000 euro. Aannemers, architecten of andere bouwactoren die betrokken zijn bij een bouwproject dienen bij aanvang van de werken steeds navraag te doen naar de aanwezigheid van het verzekeringsattest. Vóór het begin van de werken moeten de aannemers en andere dienstverleners aan de bouwheer en de architect immers een verzekeringsattest bezorgen als bewijs van dekking voor de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering. De architect moet daarop toezien.

De aannemers, architecten en andere bouwactoren kunnen in het kader van hun verplichte verzekering voor hun tienjarige aansprakelijkheid verzekerd zijn via een globale polis, waarbij alle betrokken bouwactoren van eenzelfde bouwproject samen verzekerd zijn onder dezelfde polis, of via een individuele polis. Verschillende schadevormen worden echter uitgesloten van dekking door de verzekeringspolis met betrekking tot de tienjarige aansprakelijkheid. Zo zijn onder meer esthetische schade, zuiver immateriële schade en materiële schade voor minder dan 2.500 euro uitgesloten van dekking door de verzekering.

Aannemers of bouwactoren die niet tijdig in orde zijn met hun verzekering voor de tienjarige aansprakelijkheid kunnen geldboetes tot 80.000 euro opgelegd krijgen. Bij gebrek aan verzekering lopen ze bovendien het risico dat ze de veroorzaakte schade uit eigen zak dienen te vergoeden. Het belang voor aannemers, architecten en andere bouwactoren om hun tienjarige aansprakelijkheid te verzekeren, valt dan ook niet te onderschatten.    

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details