01:19
05-02-2019

Wiegelied – Oostende | Paalfunderingen voor een stabiel gebouw

Een stabiel gebouw begint bij stevige funderingen. Meestal volstaat de traditionele fundering van gestort beton om de stabiliteit te garanderen. Maar soms is de structuur van de grond niet draagkrachtig genoeg. In dat geval biedt een paalfundering een betrouwbare oplossing.

In West-Vlaanderen is de kuststrook globaal genomen minder stabiel qua ondergrond. Vandaar de nood aan een paalfundering.

Voor Wiegelied werd er geopteerd voor een GVS-paal. Voor de uitvoering van dit type paal voerde De Waal Solid Foundations een paalmachine van 70 ton aan op de werf. Tijdens het boren wordt de grond zijdelings verdrongen, waarna het beton gestort en de

Bouwen aan Vlaanderen partners

WiegeliedDe Boogkeers