Platform voor de bouw
Duurzaam en toekomstgericht bedrijfsvastgoed avant la lettre

Duurzaam en toekomstgericht bedrijfsvastgoed avant la lettre

In 2010 staken Frederik Baert en Gunther Biddelo de koppen bij elkaar om een innovatieve visie op toekomstgericht bedrijfsvastgoed uit te werken. Een jaar later richtten ze met Futurn hun eigen onderneming op en pionierden ze met de opwaardering van bestaande gebouwen en onderbenutte sites. Sindsdien blijven ze samen met hun deskundige medewerkers ambitieuze reconversieprojecten op poten zetten, waarbij ze geregeld uitpakken met vooruitstrevende vastgoedconcepten. “De rode draad in al onze ontwikkelingen is dat we steeds opnieuw een steen in de rivier proberen te verleggen.”

Frederik Baert en Gunther Biddelo leerden elkaar kennen als collega’s bij een industriële vastgoedgroep. Al snel bleken ze complementair te zijn en een gedeelde ambitie te hebben. “Gunther is architect van opleiding en ik ben economist”, vertelt Frederik Baert. “We zagen potentieel in de herontwikkeling van onderbenut en/of verouderd vastgoed, met het oog op duurzame en toekomstgerichte bedrijfshuisvesting met de nodige architecturale uitstraling. Een visie die anno 2023 nog steeds actueel is. We verzoenen de nood aan hoogwaardig en futureproof bedrijfsvastgoed met de maatschappelijke wens om de inname van nieuwe open ruimte te beperken.”

De oprichting van Futurn – een creatieve samentrekking tussen ‘future’ (toekomst) en U-turn (ommezwaai), wat ook meteen de bijzondere bedrijfsfilosofie illustreert – kwam exact op het juiste moment. “Er was sprake van een discrepantie tussen vraag en aanbod”, legt Gunther Biddelo uit. “Grote bedrijven waren hun activiteiten volop aan het verhuizen naar het buitenland, terwijl de nieuwe kmo’s als paddenstoelen uit de grond schoten en dringend nood hadden aan ruimte. Helaas vielen deze laatsten in bepaalde regio’s uit de boot bij de grondverkavelingen van intercommunales. Wij speelden in op die nieuwe marktsituatie door ons toe te spitsen op de herontwikkeling van bestaand patrimonium. Daarbij maakten we meteen naam met vernieuwende vastgoedconcepten. Denk bijvoorbeeld aan het clusteren van kleinere entiteiten in bedrijfsverzamelgebouwen, inclusief een koppeling van laad- en losinfrastructuur en parkeerruimte. Intussen is dat vaste kost, maar toen was dat behoorlijk vooruitstrevend.”

Westgate in Groot-Bijgaarden: meerlagige en multifunctionele bedrijvencampus op de voormalige site van Corelio/Mediahuis. (Beeld: Marc Scheepers)

Specifieke troeven maken verschil

Vooruitstrevendheid is vandaag nog steeds een van de voornaamste troeven van Futurn. “We krijgen grote sites met een (rand)stedelijke ligging steevast op een multifunctionele manier ingevuld, ondanks eventuele stedenbouwkundige en/of juridische hindernissen en verouderde regelgeving. Dit gaat steeds gepaard met een bouwkundige, financiële en administratieve zoektocht, maar dat werpt zijn vruchten af. Voor elk soort bedrijf kunnen we wel een oplossing bieden: een unit in een verzamelgebouw of op een kmo-site, een kantoor op maat, showrooms, logistieke voorzieningen … We pinnen ons niet vast op een bepaald segment of een specifieke niche. Zelfs het stapelen van industriële functies behoort inmiddels tot de mogelijkheden”, zegt Gunther Biddelo. 

“Behalve met ons brede aanbod en onze vernieuwingsdrang onderscheiden we ons ook met de stijl van ons bedrijf”, pikt Frederik Baert in. “In de loop der jaren hebben we zowel bij onze klanten als bij overheden, intercommunales en bankiers een uitstekende reputatie opgebouwd als betrouwbare en verantwoordelijke partner voor de ontwikkeling van bedrijfsvastgoed. Onze filosofie wordt ook gedragen door iedereen binnen ons team, dat uit 21 competente medewerkers bestaat die uit hetzelfde hout gesneden zijn. Dat is een heel krachtig instrument om innovatieve vastgoedproducten in de markt te zetten en te realiseren.”

Walle in Kortrijk: gemengde herontwikkeling van een oude industriële site ten zuiden van de historische binnenstad.

Steeds voorop blijven lopen

Waar de focus van Futurn aanvankelijk op de herbestemming van onderbenutte ruimtes en optimaal ruimtegebruik lag, zijn er intussen extra ingrediënten toegevoegd aan het succesrecept. Ook het verweven van functies in het kader van kernverdichting, functionele gelaagdheid en hernieuwbare energie (van geothermie en de aanleg van warmtenetten tot fossielvrije realisaties) zijn de voorbije jaren cruciale speerpunten geworden. “Het lijstje eisen dat we onszelf opleggen, wordt alsmaar langer. De rode draad in al onze ontwikkeling projecten is dat we steeds opnieuw een steen in de rivier proberen te verleggen”, benadrukt Frederik Baert. “Dat zorgt niet alleen voor differentiatie van ons aanbod, maar houdt het ook boeiend en uitdagend. Dat we bij voorkeur bestaande gebouwen en sites opwaarderen en dus niet per definitie kiezen voor afbraak, past bovendien perfect binnen de circulaire mindset die volop in opmars is. Zo slagen we erin om voorop te blijven lopen.” 

Ook aan toekomstplannen is geen gebrek bij Futurn. “Dat we een vlakke managementstructuur en een sterk team met veel verschillende competenties hebben, speelt in ons voordeel. Zo kunnen we snel (bouw)technische, juridische, financiële of stedenbouwkundige uitdagingen detecteren en accuraat beoordelen of we deze zelf kunnen aanpakken of best externe partners inschakelen. Een verdubbeling van ons personeelsbestand is dus niet aan de orde. Het is daarentegen wel onze ambitie om te blijven inzetten op grootschalige (rand)stedelijke reconversieprojecten. We zijn de voorbije jaren geëvolueerd van de ontwikkeling van afzonderlijke bedrijfsgebouwen naar gebiedsontwikkeling met een positieve impact op de omgeving. De vraag naar duurzaam vastgoed zal alleen maar verder stijgen, dus er liggen nog heel wat mogelijkheden om flexibele, multifunctionele en toekomstgerichte ontwikkelingen te realiseren die makkelijk dertig tot vijftig jaar meekunnen”, besluit Gunther Biddelo. 

“Voor dat type dossiers moet Futurn dé referentie zijn en blijven”, vult Frederik Baert aan. “Tegelijk zullen we innovatieve vastgoedconcepten blijven introduceren. Doen wat anderen (nog) niet doen of dingen op een andere manier aanpakken om toegevoegde waarde te creëren: die specifieke drive zit echt in ons DNA. En dat zullen we nooit verloochenen …”   

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details