Tagarchief: Ecoworks

“Nood aan creatieve en geïntegreerde aanpak voor stedelijke natuur”

Olmo-Peeters—ECOWORKS-10—HR-17
Lees het gehele artikel

Vijf kurkdroge, hete zomers en twee jaar corona op rij hebben de maatschappij meer dan ooit gewezen op het enorme belang van groen in stad en tuin. Planten, bomen en struiken verhogen immers de leefbaarheid, reduceren het hitte-eilandeffect en dragen bij aan biodiversiteit en klimaatrobuustheid. Maar waar vind je in onze dichtbebouwde regio nog ruimte voor groen? En hoe houd je dat vervolgens op een duurzame manier in stand? Samen met architecten, projectontwikkelaars, steden en gemeenten zet Ecoworks zich in voor een creatieve totaalaanpak.

“Ontharden is uiteraard een goede zaak, maar ook in, op en tegen onze gebouwen is nog heel wat potentieel”, weet John Kinnen. (Beeld: Yannick Milpas)

De corebusiness van Ecoworks is het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van zwemvijvers, groendaken en -gevels. Het dynamische bedrijf profileert zich met één duidelijke missie: de natuur in onze leefwereld herintegreren.“Wie daarvoor enkel naar de resterende open ruimte kijkt, loopt echter heel wat kansen mis”, meent zaakvoerder John Kinnen. “De beschikbare ruimte is nu eenmaal heel beperkt in Vlaanderen. Daarom moet er biodiversiteit ge-creëerd worden waar die eerder verdrongen werd. In dat opzicht is ontharden uiteraard een goede zaak, maar ook in, op en tegen onze gebouwen is nog heel wat potentieel.”

Ecoworks profileert zich met één duidelijke missie: de natuur in onze leefwereld herintegreren.

Groen op alle niveaus

Ecoworks is onder meer verantwoordelijk voor de groengevel van het nieuwe Renson-bedrijfsgebouw aan de E17 in Deinze, maar helemaal emblematisch voor de ambities van Ecoworks is het architectuurproject ‘ZIN in No(o)rd’, dat voorziet in de reconversie en uitbreiding van de WTC-torens in Brussel-Noord tot kantoren, appartementen en een hotel. “Voor dit project voorzien we niet alleen een enorme hoeveelheid kantoorbeplanting, maar zullen we – bij wijze van spreken – ook een verticaal bos van driehonderd bomen aanplanten tegen de toren.” De benedenverdieping wordt ingericht als een grote publieke serre, terwijl de 29ste verdieping verrijkt zal worden met een volwaardige, eveneens publiek toegankelijke daktuin.

Groenblauw evenwicht

Om een dergelijke uitdagende groeninrichting op en tegen gebouwen in stand te houden, wijst Kinnen op het belang van een correcte inplanting. “Het heeft geen zin om te investeren in beplanting als je onvoldoende nadenkt over de manier waarop je ze op langere termijn kan vrijwaren. Dat betekent vooral goed kijken naar water en licht. Daarom benaderen we onze projecten zoveel mogelijk vanuit een geïntegreerde aanpak. Ontwerpen we een groendak of -gevel, dan zorgen we ook voor slimme waterbuffers en een aangepast irrigatieplan. Bij Renson wordt de groengevel bijvoorbeeld met lokaal gebufferd regenwater gesproeid.”

Hoe meer groen in de stad geïntroduceerd wordt, hoe groter het belang van goed waterbeheer. “In dat opzicht maakten we in het verleden een denkfout voor onze steden”, aldus Kinnen. “Daar is de infrastructuur er immers op gericht om water zo snel mogelijk (gemengd) af te voeren. Terwijl dat net zoveel mogelijk vastgehouden en vertraagd moet worden. Het mooie is dat groen daar zelf een belangrijke rol in kan spelen. Groendaken vormen bijvoorbeeld een uitstekende waterbuffer. Met een juiste inrichting van het stedelijk groen dragen we dus bij aan de biodiversiteit én de klimaatrobuustheid.”

“Met een juiste inrichting van het stedelijk groen dragen we bij aan de biodiversiteit én de klimaatrobuustheid”, zegt John Kinnen.

Zwemvijver in elke dorpskern

Volgens de zaakvoerder van Ecoworks zijn groen en water onlosmakelijk met elkaar verbonden, al zal er veel nodig zijn om de waterhuishouding van steden en gemeenten in balans te krijgen. “Dat hoeft echter allerminst een last te zijn”, stelt Kinnen. “Zo vormen zwemvijvers bijvoorbeeld een logisch alternatief om water in onze samenleving te integreren. Ze zorgen niet alleen voor extra buffercapaciteit, maar vormen ook een meerwaarde op het vlak van biodiversiteit, afkoeling, plezier en aantrekkingskracht.” Een project zoals de omvorming van de vijver in het Park van Neerpede (Anderlecht) tot publieke zwemvijver is volgens Kinnen een mooie illustratie van het rijke potentieel. Ook in Sint-Truiden, Aarschot en Kortrijk onderzoekt Ecoworks momenteel de mogelijkheden. “Uiteindelijk dromen we van een publieke, natuurlijke zwemvijver in elke dorpskern”, besluit John Kinnen.   

“Ontwerpen we een groendak of -gevel, dan zorgen we ook voor slimme waterbuffers en een aangepast irrigatieplan”, benadrukt John Kinnen.

Dak en gevel als esthetische en ecologische groenbeleving

Olmo-Peeters—ECOWORKS-7—HR-16
Lees het gehele artikel

Ontwaak met uitzicht over geurende bloemen op uw persoonlijk groendak, lunch met collega’s op de kantoordaktuin, oogst groenten en kruiden op uw eigen groentedak, wandel ’s avonds over het parkdak van een verkeerstunnel naar een gezellig terrasje … Dankzij de vooruitstrevende realisaties van Ecoworks vind je groen op de meest onverwachte plekken.

“Als ecologisch alternatief voor het toenemende aantal airco’s willen we waterverdamping en verkoeling creëren via groendaken en -muren”, zegt John Kinnen.

Sinds 2006 is de corebusiness van Ecoworks het ontwerp, de realisatie en het onderhoud van groendaken, groengevels en zwemvijvers. De veertig medewerkers van deze kmo met familiale waarden werken aan de stad van de toekomst door de natuur beter in onze verstedelijkte leefwereld te integreren met behulp van groene producten. Bij voorkeur op plekken waar dit niet meteen kan of zelfs onmogelijk lijkt. 

Net als een gewone tuin moet ook een groendak of -gevel ‘leven’ om echt te schitteren, waardoor opvolging en controle belangrijk zijn.

Grenzen verleggen

Als Belgische pionier is Ecoworks dé referentie voor hedendaagse, kwalitatieve en ecologische groenvoorziening. “We realiseren met ons eigen team dagelijks groenvoorzieningen op daken en tegen gevels van de meest diverse gebouwen”, verduidelijkt zaakvoerder John Kinnen. “We kijken, sturen bij en leren van elk nieuw project, zodat we telkens onze grenzen verleggen. We zetten daarbij steeds meer in op een doorgedreven samenwerking met onze opdrachtgevers. We beschouwen onszelf meer als partner dan als leverancier.”

Net als een gewone tuin moet ook een groendak of -gevel ‘leven’ om echt te schitteren, waardoor opvolging en controle belangrijk zijn. Daarvoor creëerde Ecoworks een speciale oplossing, waarbij het dynamische bedrijf zijn realisaties vanop afstand kan monitoren op basis van verschillende parameters. “Zo kunnen wij onze klanten een mooie groenrealisatie garanderen, en dat in de brede zin van het woord,” zegt John Kinnen. 

Ecoworks werkt bij voorkeur steeds met een door regenwater gevoed circuit.

Komaf maken met misvattingen

Genieten en ontzorgd zijn de juiste begrippen, maar soms houdt de markt er nog een afwachtende houding op na ten aanzien van groengevels en -daken. John Kinnen: “Na meer dan vijftien jaar expertise en duizenden gerealiseerde vierkante meters gelooft Ecoworks steeds meer dat een groene stad een duurzame en noodzakelijke weg vooruit is voor de stad van morgen.” 

Ook goed om weten, is dat het een misvatting is dat groengevels en -daken alleen maar water verbruiken. John Kinnen: “De dagelijkse behoefte bedraagt circa 3 tot 6 liter per m², wat in vergelijking met de hoeveelheid CO2 die opgenomen wordt of het gemiddeld waterverbruik voor huishoudens, kleding of voedsel heel relatief is. Daarnaast werkt Ecoworks bij voorkeur steeds met een door regenwater gevoed circuit.”

“We beschouwen onszelf meer als partner dan als leverancier”, benadrukt John Kinnen. (Beeld: Yannick Milpas)

Steden opnieuw laten zweten

Als ecologisch alternatief voor het toenemende aantal airco’s (die de buitentemperatuur verder verhogen) wil Ecoworks steden opnieuw laten zweten. Waterverdamping betekent immers verkoeling, en daar zorgt een groendak of -muur voor. “We willen die groenere stad realiseren via onze expertise”, besluit John Kinnen. “Ons vak is een specifiek metier. Als pionier in België heeft Ecoworks ervaring in de meest diverse groenprojecten. We beschikken over een gedreven team met verschillende kwaliteiten, waardoor we een project tot in de kleinste details kunnen uitwerken: van draagkracht over irrigatie tot windbelasting. Bovendien is Ecoworks voorloper van het ‘internet of things’, zodat we onze projecten vanop afstand kunnen beheren.”  

Om zijn team verder te versterken, is Ecoworks op zoek naar slimme, gedreven, ambitieuze en dynamische (vak)mannen/vrouwen. Talent dat gemotiveerd wil meebouwen aan de groenere leefwereld van morgen is er dus meer dan welkom.    

 

“Groengevels zijn stilaan mainstream”

Olmo Peeters – ECOWORKS 6 – HR Olmo Peeters – ECOWORKS 5 – HR 1 kopiëren
Lees het gehele artikel

Groendaken zijn een logische oplossing, maar ook groengevels kunnen soelaas bieden. Verticale tuinen vormen immers een prima alternatief voor de grauwe verharding en de schaarse natuurpracht in dichtbebouwde gebieden. Zijn groengevels al ‘volwassen’ genoeg om massaal te worden toegepast en welke reële voordelen hebben ze te bieden? We vroegen het aan specialist ter zake John Kinnen, CEO van Belgisch marktleider Ecoworks. 

“Of groengevels in opmars zijn? Afgaande op onze barometer in de markt zou ik zeggen: vast en zeker!” glimlacht John Kinnen. “Groengevels vertegenwoordigen circa 25 % van onze activiteiten. Je kan ze in zekere zin vergelijken met elektrische wagens, want ze bestaan beide ongeveer tien jaar. Het begint altijd ‘upmarket’ met eerder exclusieve nicheproducten, maar na verloop van tijd zet de ontwikkeling zich verder door, wordt het toegankelijker en beginnen steeds meer mensen er de voordelen van in te zien. We waren in 2009 de eerste firma die groengevels introduceerde in België en kregen er toen de Eco Award op Batibouw voor. Het concept is nog niet matuur, in die zin dat de ‘late majority’ nog op zich laat wachten, maar de adolescentie komt wel in zicht. De pure ‘nichejaren’ zijn alleszins voorbij. Ook beleidsmatig is er aandacht voor via de nodige premies en stimulansen, dus ik ben ervan overtuigd dat het aantal groengevels de komende jaren fors zal toenemen!”

“We bieden groen aan als een volwaardige oplossing door ook te focussen op het onderhoud”, zegt John Kinnen.

Levend schilderij

Het mag duidelijk zijn: groengevels hebben de wind in de zeilen, zeker nu er een aantal wetenschappelijke studies gepubliceerd zijn die het nut en de impact van verticale tuinen onderstrepen, vooral op het vlak van luchtzuivering in stedelijke gebieden. “In dichtbebouwde ‘canyons’ is het moeilijk om luchtverontreiniging weg te ventileren, dus daar kan je met verticale tuinen gericht de luchtkwaliteit verbeteren (CO2 omzetten in zuurstof, fijnstof opvangen …)”, weet John Kinnen. “Daarnaast herstellen ze de biodiversiteit, die in dichtbebouwde gebieden vaak dramatisch gereduceerd is, gaan ze het hitte-eilandeffect tegen via de verkoelende invloed van waterverdamping en vormen ze ook een esthetisch tegenwicht voor de overtollige verharding in de meeste woon-, werk- en leef-gebieden. Met hun kleurenpracht en vegetatieve variatie kunnen verticale tuinen grauwe straat-beelden opfleuren en omtoveren in een levend schilderij. De coronacrisis en de bijbehorende ‘lockdown’ hebben eens te meer duidelijk gemaakt dat er dringend nood is aan meer natuur in onze stads- en dorpskernen, dus groengevels zullen in de (nabije) toekomst een wezenlijk onderdeel vormen van slim en duurzaam bouwen.” 

Onterechte vooroordelen

Al is er natuurlijk nog werk aan de winkel, want over groengevels en verticale tuinen doen nog heel wat onterechte vooroordelen de ronde, benadrukt John Kinnen. “Zo krijgen we weleens het verwijt dat groengevels veel water verbruiken (4 à 5 liter per vierkante meter). Als je dat in perspectief plaatst en bijvoorbeeld vergelijkt met de waterconsumptie die nodig is voor een stuk rundsvlees van 150 gram (3000 liter), dan is het een heel ander verhaal, zeker als je weet dat groengevels zo’n gunstige effecten opleveren. Bij Ecoworks zien we water als een waardevolle grondstof die optimaal moet worden benut, zeker nu we in de zomer steeds vaker te maken krijgen met periodes van langdurige droogte. Vandaar dat we als bedrijf ook geëvolueerd zijn van een aannemer voor technisch groen op, tegen en in gebouwen naar een specialist in de omgang met groen en water – twee zaken die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.”

Met hun kleurenpracht en vegetatieve variatie kunnen verticale tuinen grauwe straatbeelden opfleuren en omtoveren in een levend schilderij.

Groen als volwaardige oplossing

Ecoworks spitst zich toe op alle mogelijke vormen van ‘verticaal tuinieren’: van eenvoudige klimplanten over draagstructuren met plantenbakken tot gesofisticeerde verticale tuinen met intelligente bewatering en monitoring vanop afstand. “We bieden groen aan als een volwaardige oplossing door ook te focussen op het onderhoud”, zegt John Kinnen. “Er prijken intussen al heel wat mooie projecten op ons palmares: het nieuwe hoofdkantoor van Argenta in Antwerpen, het parkeergebouw van Thor Park in Genk, een overheidsgebouw in de Brusselse Belliardstraat, de Vooruit in Gent, het KBC Datacenter in Mechelen, CC de Schakel in Waregem … Ook het Outdoor Experience Center van Renson langs de E17 zullen we uitrusten met enkele groengevelvlakken, dus aan knappe referenties geen gebrek. Het is fijn om te zien dat steeds meer architecten gebouwen en gevels extra cachet geven met een streepje groen!”    

Groendaken: meer dan een duurzaam verhaal

ecoworks1-kopieren
Lees het gehele artikel

Ecoworks heeft een duidelijk doel: ervoor zorgen dat de natuur meer aandacht krijgt in ons leven. Meer bepaald in de stad en in dichtbebouwde omgevingen. Locaties waar de natuur anders naar de achtergrond dreigt te verdwijnen. De duurzame factor is haast vanzelfsprekend, maar groendaken leveren een gebouw nog heel wat andere voordelen op.

ecoworks2-kopieren

Een dak wordt dankzij de aanwezigheid van beplanting een volwaardige extra ruimte die heel wat verschillende functies en gedaantes kan aannemen.

 

Al veertien jaar is Ecoworks uit Vilvoorde actief in de sector van groendaken, groengevels en zwemvijvers. De klantenportefeuille van het bedrijf is divers. Zo werkte Ecoworks in het verleden onder meer voor de Europese Raad, Colruyt, KBC en Kunstencentrum Vooruit. Bovendien realiseerde het onlangs – met gepaste trots – de binnentuinen voor Gare Maritime op Tour & Taxis.

ecoworks5-kopieren

Genieten en ontspannen in volle natuur dankzij deze grote, publieke zwemvijver.

 

Ecoworks startte in 2006 met natuurlijke zwembaden. Dat groeide uit tot private en publieke zwemvijvers. Vervolgens kreeg de onderneming de smaak en passie voor een biologische manier van ontwerpen en ecologisch ondernemen te pakken. Ze evolueerde verder naar groendaken, daktuinen en groengevels. “We willen graag de expert-marktleider zijn in het ontwerpen, bouwen en onderhouden van groendaken, groengevels en zwemvijvers”, zegt zaakvoerder John Kinnen. “Zowel bij particulieren als bij bedrijven en overheden. Samen met een dertigtal medewerkers zetten we ons dagelijks in om de natuur weer een stukje dichter bij de mensen te brengen. We creëren groenbeleving op plaatsen waar dat niet zo vanzelfsprekend is. Onze missie? Groener, hoger en beter.”

ecoworks6-kopieren

Ecoworks startte destijds met de aanleg van zwemvijvers.

 

Een extra laagje isolatie

De voordelen van groendaken zijn niet min. Denk bijvoorbeeld aan de gunstige impact op het klimaat en de CO2-uitstoot. “Op groendaken in de stad proberen we steeds zo veel mogelijk bloemen, bijen, insecten en kleuren samen te brengen tot een CO2-buffer. De aanwezigheid van bijvoorbeeld sedumplanten houdt fijnstof tegen en vermindert het stikstofgehalte in de lucht”, zegt John Kinnen. “Bovendien houdt een groendak ook langer vocht en koelte vast. Via afvoervertraging ga je wateroverlast tegen en creëer je als het ware een extra isolatielaag. Zo haal je dan weer meer rendement uit zonnepanelen, koelinstallaties
en airconditioning. Dat aangenamer, gezonder klimaat geldt dus zowel binnen als buiten.”

ecoworks3-kopieren

Boven op het gebouw van De Lijn is het genieten van een echt dakpark.

 

Bij de aanleg van groendaken komt heel wat meer kijken. “Het is de perfecte combinatie van groenaanleg en techniek”, gaat de zaakvoerder verder. “Elke tuin is maatwerk. Onze mensen zijn technisch zeer sterk onderlegd en beheersen ook de stiel van hovenier, zonder daarbij het ecologische aspect uit het oog te verliezen.”

Verenigen van stadsfuncties

Groendaken verlengen de levensduur van je dak met zestig jaar. Dat is duurzaamheid op een ander niveau. “Zie het als een link tussen architectuur en stedenbouw. Ons doel is om in de stad van 2030 de natuur een hoofdrol te laten spelen – een stad waar we schaars en verstandig met water omspringen”, legt John Kinnen uit.

ecoworks4-kopieren

Dit hotel in Berchem mag pronken met duurzame groengevels en een groendak.

 

Een dak wordt dankzij de aanwezigheid van beplanting ook een volwaardige extra ruimte. En die kan heel wat verschillende functies en gedaantes aannemen. Bij een publieke daktuin in het midden van de stad speelt de sociale dimensie bijvoorbeeld een belangrijke rol. Het is een plaats waar mensen verzamelen en gezellig samenzijn. Ook het esthetische aspect is zeker niet onbelangrijk. Achter geveltuinen verstop je een kale gevel, terwijl een daktuin een lelijke plek in het stadslandschap kan opvrolijken. “Je mag het zeker ruimer zien. Zoals een groendak met groenten. Ook dat verenigt mensen in de vorm van een urban farm. Tot slot draagt een groendak bij aan het herstellen van de biodiversiteit. Je kan werken met sedumplanten, maar evengoed met bloemen en kruiden. Hoe dan ook biedt zo’n dak de ideale voedingsbodem en schuilplaats voor insecten, bijen en vlinders. Hoeft het nog gezegd dat een groendak dus veel meer voordelen biedt dan enkel het laten dalen van de CO2-uitstoot?”   

Makers van groenbeleving

ecoworks-01-kopieren
Lees het gehele artikel

Ontwaken met uitzicht over de bloemen op een groendak, lunchen met collega’s op de daktuin van het kantoor, koken met eigen kweek van een groentedak, ’s avonds wandelen door het dakpark over de verkeerstunnel naar een gezellig terrasje … De realisaties van Ecoworks bieden natuurliefhebbers alle voordelen van groen waar ze deze niet verwachten.

Sinds 2006 werkt Ecoworks met gepassioneerde groene vingers aan de stad van de toekomst. “We leggen onze focus op groen op, tegen en in gebouwen, aan de hand van groendaken en groengevels. Daarnaast bouwen we zwemvijvers: momenteel nog vooral voor privéklanten, maar openbare zwemvijvers zijn ons streefdoel”, vertelt zaakvoerder John Kinnen. “Dagelijks bouwen we met ons eigen team voor heel uiteenlopende klanten. We kijken, sturen bij en leren van onze projecten, zodat we telkens weer onze limieten kunnen verleggen en nieuwe creaties kunnen ontwikkelen.”

ecoworks-02-kopieren

Zwemvijvers aanleggen behoort eveneens tot de specialiteiten van Ecoworks.

 

Monitoring vanop afstand

Net als een gewone tuin moet een groendak of -gevel ‘leven’ om echt te kunnen schitteren. Vandaar dat opvolging en controle erg belangrijk zijn. Ecoworks creëerde een speciale oplossing waarmee het vanop afstand verschillende parameters kan monitoren. “Op deze manier kunnen we meteen ingrijpen als er iets fout loopt”, legt John Kinnen uit. “Dit systeem biedt ons trouwens de mogelijkheid om onze klanten de garantie te geven dat hun groendak of -gevel steeds ‘mooi’ zal ogen, en dit in de brede betekenis van het woord. Zonder verrassingen of extra kosten kunnen ze dus altijd genieten van alle voordelen die een groendak of -gevel te bieden heeft.”

ecoworks-03-kopieren

Via ‘blauwe daken’ kan opgevangen regenwater gebruikt worden om groengevels en -daken te bewateren.

 

Waterbeheer in een smart city

Volgens Ecoworks gaat het waterbeheer in de steden van morgen uit van het principe dat water een grondstof en een schaars goed is. John Kinnen: “Wij willen regenwater inzetten om groengevels en -daken te bewateren. Daarvoor beschikken we over een oplossing in de vorm van blauwe daken. Concreet slaan we het regenwater op in een holte onder het groendak, bijvoorbeeld tot een niveau van 15 cm. Om de watertoets slim te maken – wat helemaal in de lijn van de evolutie naar smart cities ligt – kunnen we een ‘smart-flow-control’-syteem aanbieden. Dit kan eveneens vanop afstand opgevolgd worden, maar is tegelijkertijd een ‘intelligent’, zelfstandig werkend groendak. Het laat bijvoorbeeld toe om in functie van de weers- en neerslagvoorspellingen een buffervolume te garanderen in de berekening van een watertoets.”

ecoworks-04-kopieren

Om de watertoets slim te maken – wat helemaal in de lijn van de evolutie naar smart cities ligt – kan Ecoworks een ‘smart-flow-control’-syteem aanbieden.

 

Komaf maken met vooroordelen

Na twaalf jaar en duizenden vierkante meters groendak heeft Ecoworks geen schrik om zich aansprakelijk te stellen voor zijn realisaties. John Kinnen wijst erop dat het een misvatting is dat groengevels en -daken veel water nodig hebben. “Hun verbruik ligt op zo’n 3l/m²/dag, wat weinig is in vergelijking met de hoeveelheid CO2 die ze opnemen. Ze hebben dit water nodig in een buffer of via irrigatie”, vertelt hij. “Ter vergelijking: voor 200 gram rundvlees in België is er circa 3.960 liter water nodig. We proberen steeds een gesloten circuit te bekomen, dat door regenwater gevoed wordt. Ons doel is een steentje bij te dragen aan de stad van de toekomst. Deze geeft de natuur een prominente plaats, wat de levenskwaliteit van alle inwoners én natuurlijk ook de natuur zelf verhoogt.”  

Topsporthal, Leuven | KU Leuven scoort met duurzame Topsporthal

Lees het gehele artikel

Dankzij de nieuwe Topsporthal op de terreinen van de universiteit kan Leuven zich voortaan nog beter profileren als ambitieuze topsportstad. Het bouwkundige pareltje opent niet alleen perspectieven voor studenten, maar wordt ook het nieuwe oefenterrein voor de nationale volleybalteams Red Dragons en Yellow Tigers. Dankzij haar imposante houten gevel past de Topsporthal bovendien perfect in de groene setting aan het zogeheten Sportkot.

Topsporthal Leuven

Het gebouw is geconcipieerd als een rechthoekige box die op pilaren staat: een ingenieuze manier om te anticiperen op de overstromingen die zich statistisch gezien eens om de dertig jaar voordoen in dit gebied en tegelijkertijd een overdekte parkeerplaats voor 120 wagens te voorzien.

 

Het Universitair Sportcentrum van de KU Leuven is beroemd vanwege zijn vele kwalitatieve faciliteiten. De campus aan de Tervuursevest in Heverlee omvat onder meer tennisbanen, een atletiekpiste, een basketbal- en rugbyveld, voetbalvelden, werpstanden, een indoor atletiekhal, een gymnasium, een zwembad en verschillende sporthallen. Met de Topsporthal krijgt het ‘Sportkot’ er opnieuw een state-of-the-artinfrastructuur bij. De zaal van 70 x 35 meter, met een vrije hoogte van 12,6 meter, leent zich uitstekend tot de beoefening van de meest uiteenlopende balsporten, en dat op het niveau van echte topsporters. Hoewel deze investering in de eerste plaats bestemd is voor de studenten van de Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen, wordt de zaal eveneens opengesteld voor professionele sporters. Daarnaast zullen ook andere studenten en derden er ‘s avonds en gedurende het weekend terechtkunnen voor diverse activiteiten.

Neusje van de zalm

Topsporthal Leuven

Het gebouw is geconcipieerd als een rechthoekige box die op pilaren staat: een ingenieuze manier om te anticiperen op de overstromingen die zich statistisch gezien eens om de dertig jaar voordoen in dit gebied en tegelijkertijd een overdekte parkeerplaats voor 120 wagens te voorzien. Het omvat twee delen: enerzijds de grote sporthal, anderzijds een volume met twee niveaus waar de inkom, het Sportsecretariaat KU Leuven, een kinezaal, kantoorruimtes, vergaderzalen en uiteraard ook de benodigde sanitaire ruimtes en kleedkamers ondergebracht zijn. Op de eerste etage bieden de foyer en de trappenhal een fraai uitzicht op
de zaal. Op de tweede verdieping gebeurt dat via een overloop met balkon. “Interessant is dat de sporthal door middel van akoestische gordijnen in vier identieke delen kan worden opgedeeld”, vertelt Wietse Mommaerts, projectleider van hoofd-aannemer Pellikaan. “Een vaste tribune met een 140-tal zitplaatsen maakt het mogelijk om ook wedstrijden te organiseren. Vrij uniek is de vloer,
die identiek is aan de vloer waarop de NBA-ploegen spelen. Hij is opgebouwd uit een systeem met parket en biedt veerkracht, demping en schokabsorptie. Voorts is er inventief omgesprongen met de akoestiek. Zo bestaat een deel van de muren uit akoestische betonblokken, is het dak opgebouwd uit geperforeerde steeldeckplaten en zijn de
wanden voorzien van een akoestische isolatie.”

Solide, maar toch warm

Topsporthal Leuven

De betonstructuur is ingevuld met zichtbeton en akoestische betonblokken. Om sporttechnische redenen is de sporthal volledig dicht, maar het andere gedeelte is maximaal uitgerust met ramen en aluminium schrijnwerk. Wietse Mommaerts: “Door zijn enorme afmetingen is de Topsporthal natuurlijk een mastodont op de campus. Toch voelt dat niet zo aan omdat de architecten opteerden voor een ingenieuze
afwerking met houten latten. Deze geven het
gebouw een erg natuurlijke en warme look, terwijl de oppervlaktes in zichtbeton het solide karakter van de Topsporthal in de verf zetten.” 

Topsporthal Leuven

De zaal van 70 x 35 meter, met een vrije hoogte van 12,6 meter, leent zich uitstekend tot de beoefening van de meest uiteenlopende balsporten, en dat op het niveau van echte topsporters.

En ook erg duurzaam

Pellikaan Bouwbedrijf; Topsporthal KU Leuven

De zwevende constructie maakte het mogelijk om een grote parking te creëren.

 

Een cruciale vereiste van de KU Leuven was dat de Topsporthal een schoolvoorbeeld van duurzaamheid moet zijn. De architecten reduceerden de energie-behoefte via een compacte bouwvorm en een doorgedreven isolatie van de buitenschil. Hoewel de nieuwbouw een vrij grote footprint heeft, is de netto verharde oppervlakte in deze zone gereduceerd dankzij een slim ontwerp van de buitenaanleg. Daarnaast zorgt een groendak voor een vertraagde waterafvoer, een afname van het oververhittingsrisico en een verhoogde biodiversiteit. Het regenwater wordt bovendien opgeslagen en maximaal hergebruikt, zelfs voor een aanpalend gebouw. Het complex maakt optimaal gebruik van duurzame energie dankzij de integratie van een BEO-veld, waarbij de aardwarmte vrijwel de volledige warmte- en koelvraag dekt. Een WKK levert warm water voor de douches, en op het dak worden nog zonnepanelen geplaatst. Tot slot is het gebouw uitgerust met ledarmaturen met een grote licht-efficiëntie, geschakeld in functie van de lichtbehoefte. De ingeblazen lucht wordt afgestemd op het aantal aanwezigen, terwijl er tevens sprake is van warmte-recuperatie op de afgeblazen lucht.

Samen sterk

Pellikaan Bouwbedrijf; Topsporthal KU Leuven

Op de eerste etage bieden de foyer en de trappenhal een fraai uitzicht op de zaal.

 

De Topsporthal is gerealiseerd volgens het Design & Build-principe, wat betekent dat architecten-
bureaus Artabel en Hooper, hoofdaannemer Pellikaan Bouwbedrijf en de experts van de KU
Leuven vanaf het prille begin samen aan tafel zaten om het project gezamenlijk uit te werken. “Wij namen de volledige uitvoering voor onze rekening”, vertelt Johan Tousseyn, algemeen directeur van Pellikaan. “Het spreekt voor zich dat de Topsporthal voor ons een prestigieus project is dat we met veel trots in onze referentielijst hebben opgenomen.”
 

Ecoworks | Bedrijfspresentatie

olmo-peeters-ecoworks-3-hr-1-kopieren
Lees het gehele artikel

Blauwdaken: populair bij noorderburen, onbemind in Vlaanderen

In Nederland slaan blauwdaken – de combinatie van een groendak en een waterbuffer – heel erg aan. “Maar in Vlaanderen is er nog een inspanning nodig om overheden, beleidsmakers en architecten ermee vertrouwd te maken”, klinkt het bij Ecoworks, dat naast meer blauwdaken nog een andere ambitie koestert: doorbreken met openbare zwemvijvers.

Ecoworks Bedrijfspresentatie

Ecoworks uit Vilvoorde is enerzijds gespecialiseerd in groendaken en verticale tuinen op de meest uiteenlopende types gebouwen, en anderzijds in zwemvijvers – van ontwerp en aanleg tot en met onderhoud. In zijn drang om te innoveren, stoot het bedrijf in eigen land naar eigen zeggen vaak op archaïsche visies omtrent groendaken. “In Nederland is het groendak 2.0 – oftewel het ‘blauwdak’ – intussen al heel populair”, weet John Kinnen, CEO bij Ecoworks. “De combinatie van een groendak en een systeem voor regenwaterstockage is dan ook een stap vooruit, want zo kunnen neerslagpieken uitgevlakt worden. Door in te zetten op wat vegetatie echt nodig heeft – meer bepaald water – is het dak ook veel mooier geïntegreerd in de omgeving. Onze leverancier Optigrün won twee jaar geleden op de Duitse GaLaBau-beurs de Innovations-Medaille met de Smartflow-control, een nieuwe toepassing voor groendaken waarmee we de waterberging kunnen sturen aan de hand van artificiële intelligentie. Wij zijn dan ook helemaal klaar voor de omslag naar blauwdaken, maar in Vlaanderen is er nog een inspanning nodig bij overheden, beleidsmakers en architecten.”

Ecoworks Bedrijfspresentatie

Het groendak van de Vooruit in Gent.

 

Monitoren vanop afstand
Ook voor die andere ambitie die Ecoworks koestert – doorbreken met openbare zwemvijvers – is er nog werk aan de winkel. “Nochtans hebben wij vandaag alles in huis om dat mogelijk te maken. Wij zijn al in 2009, nog voor de Smartflow-control bestond, begonnen met afstandsbeheer van onze verticale tuinen, die opgevat worden als hydrocultuur en dus afhankelijk zijn van water. Intussen slagen we er dankzij onze kennis over deze technologie en doordachte aanpak in om binnen onze onderhoudscontracten garanties te bieden voor een schitterende, levende gevel. Het idee is eenvoudig: je bepaalt enkele belangrijke parameters en volgt deze op via sensoren die aan het internet worden gekoppeld. Intern hebben wij een dagelijkse permanentie, die het nodige onderneemt bij foutmeldingen en daarnaast proactief de instellingen bijstuurt op basis van de data. We zien de mogelijkheden intussen groeien naar daktuinen en zwemvijvers, waarbij we dankzij deze techniek een goede waterkwaliteit kunnen garanderen. We zijn er dan ook van overtuigd dat openbare zwemvijvers niet langer toekomstmuziek zijn.”

Ecoworks Bedrijfspresentatie

John Kinnen: “Wij zijn helemaal klaar voor de omslag naar blauwdaken, maar in Vlaanderen is er nog een inspanning nodig bij overheden, beleidsmakers en architecten.”

 

Garantie op kwaliteit
Het doel van Ecoworks is duidelijk: ervoor zorgen dat de natuur meer aandacht krijgt in onze leefwereld. Behalve op een gebrek aan stimulerende maatregelen en uniforme richtlijnen vanuit het beleid, botst het bedrijf nog op enkele andere vooroordelen. “Onze markt is nog steeds relatief nieuw, waardoor er nog vaak gezocht wordt naar de juiste aanpak en de kwaliteit niet altijd ten volle aanwezig is. Er wordt veel te snel teruggegrepen naar dunnere systemen met weinig substraat en slechte waterbuffering, waardoor het potentieel van bijvoorbeeld biodiversiteit te weinig benut wordt. Daardoor heersen er bij veel potentiële klanten nog twijfels, hoewel daktuinen zo geweldig mooi kunnen zijn. Wij bieden wél sterke garanties, onder meer dankzij onze partner Optigrün, dat tien jaar fabrieksgarantie geeft op de gebruikte producten en systemen. Anderzijds moet je natuurlijk ook realistisch zijn: zonder een waterbuffer is het utopisch om te veronderstellen dat groendaken lange periodes van droogte zelfstandig kunnen overleven. Daarnaast vraagt een mooie tuin tijd en dus geduld, waaraan het mensen soms ontbreekt, net als nederigheid ten aanzien van overmacht zoals het weer. Maar eens het resultaat er is, is de voldoening des te groter”, besluit Kinnen.